Den goda nyheten | ResMed
Den goda nyheten

Den goda nyheten

På grund av de många relaterade hälsoriskerna är det viktigt att ta sömnapné på allvar.

Men den goda nyheten är att den kan behandlas, och att de flesta människor upplever ett antal positiva effekter av behandlingen:

 • I många fall har behandling visat sig lindra symptomen av sömnapné, till exempel dagtrötthet, nedstämdhet, oro, försämrad minnes- och koncentrationsförmåga och försämrad livskvalitet (särskilt när det gäller arbetsprestation och äktenskaps-/familjerelationer).
 • Genom att få behandling mot din sömnapné kan du minska de relaterade riskerna och förbättra din allmänna hälsa.1
 • Obehandlad sömnapné är också förknippad med symptom som hjärtklappning, yrsel, svimning, andfåddhet och bröstsmärtor, vilka kan lindras när du får behandling mot din sömnapné.2-3-4
 • Personer med sömnapné kan bli alltför trötta för att motionera, vilket förvärrar vissa av deras underliggande tillstånd. Personer som lider av fetma och får behandling mot sin sömnapné får mer energi, vilket i sin tur kan hjälpa dem att motionera och gå ned i vikt.5 Viktförlust har dessutom påvisats minska sömnapnén för vissa personer.6
 • Om du får behandling mot din sömnapné när du återhämtar dig från en allvarlig sjukdom kan din trötthet minska, så att du får motivation att följa ett rehabiliteringsprogram.7

Om du misstänker att du har sömnapné är du bara några steg från att få en bättre nattsömn och bli dig själv igen!

Svara på några enkla frågor för att se om du är i riskzonen.

Referenser

 1. Babu et al. Type 2 diabetes, glycemic control, and continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnea. Arch Intern Med 2005; 165: 447-452.
 2. Wolk et al. Sleep-disordered breathing and cardiovascular disease. Circulation 2003; 108: 9-12.
 3. Buchner et al. Continuous positive airway pressure treatment of mild to moderate obstructive sleep apnea reduces cardiovascular risk. Am J Respir Crit Care Med 2007; 176(12): 1274-1280.
 4. Marin JM, Carrizo SL, Vicente E, Agusti AG. Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea-hypopnoea with or without treatment with continuous positive airway pressure: an observational study. Lancet. Mar 2005, 19-25;365(9464°/1046-53.
 5. Lianne M. Tomfohr, MS, Sonia Ancoli-Israel, PhD, Jose S. Loredo, MD och Joel E. Dimsdale, MD. Effects of Continuous Positive Airway Pressure on Fatigue and Sleepiness in Patients with Obstructive SleepApnea: Data from a Randomized Controlled Trial. Sleep. 1 januari 2011. Med stöd av anslagen HL44915 (JED), AG08415 (SAI) och RR 00827 (anslag från University of California San Diego General Clinical Research Center). 34(1): 121-126.
 6. Romero-Corral A, Caples SM, Lopez-Jimenez F, Somers VK. Interactions between obesity and obstructive sleep apnea: implications for treatment. Chest. Mar 2010. Vid den tidpunkt då detta skrevs hade dr Romero-Corral ett postdoktorstipendium från American Heart Association. Dr Caples har stöd av NIH-anslag HL99534. Dr Lopez-Jimenez är mottagare av Clinical Scientist Development Award från American Heart Association. Dr Somers har stöd av NIH-anslagen HL-65176, HL-73211 och 1UL1 RR024150 samt från Mayo Clinic College of Medicine. 137(3):711-9.
 7. Engleman HM, Douglas NJ. Sleep. 4: Sleepiness, cognitive function, and quality of life in obstructive sleep apnoea/hypopnoea syndrome. Thorax. Jul 2004; 59(7):618-22.