Behandlingsalternativ för OSA | ResMed
Behandlingsalternativ för OSA

Behandlings-alternativ för obstruktiv sömnapné (OSA)

Obstruktiv sömnapné (OSA) beror på en mekaniskt blockerad luftvägspassage. ResMed strävar efter att ge människor med OSA bättre livskvalitet genom att erbjuda ett antal bekväma och effektiva behandlingsalternativ.

Tre typer av behandling med positivt luftvägstryck (PAP) är CPAP, APAP och bilevel. Andra lösningar är:

Behandling med positivt luftvägstryck (PAP)

Positivt luftvägstryck är det effektivaste sättet att behandla obstruktiv sömnapné. Genom att ett "pneumatiskt stöd" skapas för den övre luftvägen förhindrar PAP-behandlingen att de mjuka vävnaderna i den övre luftvägen trängs ihop och kollapsar. Tryckluft leds från en behandlingsapparat genom luftslangar och en mask till den övre luftvägen.

Behandling med positivt luftvägstryck kan ske på flera olika sätt:

  • Kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP): tryckluft med ett fast tryck.
  • Behandling med automatiskt positivt luftvägstryck (APAP): automatiskt varierande lufttryck, med föränderligt tryck baserat på din egen andning.
  • Bilevelbehandling: två nivåer av lufttryck som är inställda för att sammanfalla med dina inandnings- och utandningsansträngningar, vilka kan ordineras av läkare till patienter som har svårt att följa andra behandlingar.

Få mer information om ResMed-apparater för CPAP-, APAP- och bilevelbehandling

 

Behandling med oralt hjälpmedel

Ett oralt hjälpmedel, som också kallas antiapnéskena (MRD), är ett första behandlingsalternativ för lätt och medelsvår obstruktiv sömnapné (OSA) och ett andrahands behandlingsalternativ för svår OSA. Antiapnéskenor fungerar genom att hålla underkäken i en framskjuten position under sömnen för att minska luftvägens sammanfall.

Patienter som har svårt att anpassa sig till eller inte vill ha PAP-behandling kan använda orala hjälpmedel som en alternativ behandling. Eftersom de är noninvasiva och och lätta att ha på sig föredrar patienterna ibland orala hjälpmedel framför annan behandling mot sömnapné.

 

Risker med obehandlad OSA

Obehandlad obstruktiv sömnapné (OSA) kan leda till mängder av komplikationer och allvarliga hälsorisker. Rådfråga en läkare för att hitta rätt behandling för dig för att minska de relaterade riskerna. Lär dig mer om fördelarna med behandling mot OSA.