Behandlingsalternativ för CSA | ResMed
Behandlingsalternativ för CSA

Behandlings-alternativ för central sömnapné (CSA)

Det finns flera typer av central sömnapné (CSA) och behandlingen av var och en av dem kan ofta skilja sig åt beroende på orsaken till din CSA. Läs nedan för att få veta mer om vilken behandling som är bäst för dig.

Behandling med adaptiv servoventilation

Adaptiv servoventilation, med ResMeds pacewave-behandling, är en effektiv behandling för många former av central sömnapné (CSA).1 Tryckluft leds från en behandlingsapparat genom luftslangar och en mask till den övre luftvägen.

  • Vid behandling med adaptiv servoventilation (ASV) övervakas din andning och en automatisk justering görs av hur mycket stöd som ges för att stabilisera din andning. 
  • ASV-autobehandling liknar i hög grad ASV, med tillägg av ett utandningstryck som skyddar din övre luftväg mot kollaps under behandlingen.

Få mer information om ResMeds ASV-behandlingsapparater.

Annan behandling

Om du har central sömnapné (CSA) på hög höjd bör dina CSA-symptom försvinna om du förflyttar dig till en lägre höjd.2

På liknande sätt kan läkemedelsrelaterad central sömnapné (CSA) orsakad av smärtstillande medel försvinna när du byter eller slutar med läkemedel.

Risker med obehandlad CSA

Obehandlad central sömnapné (CSA) kan leda till mängder av komplikationer och allvarliga hälsorisker. Om du får rätt behandling kan de relaterade riskerna minska.  

Referenser

  1. Allam, J.S., et al., Efficacy of adaptive servoventilation in treatment of complex and central sleep apnea syndromes. Chest, 2007. 132(6): p. 1839-46.
  2. Medscape: "Central Sleep Apnea Treatment & Management"