Sömnapnébehandling | ResMed
Sömnapnébehandling

Sömnapnébehandling

Som vi vet är symptomen på och riskerna med sömnapné förknippade med andra allvarliga tillstånd.1–3 Lyckligtvis har det aldrig varit lättare att hitta effektiv behandling mot sömnapné.

ResMed går i spetsen för arbetet med att utveckla sömnmedicintekniken för att tillhandahålla sömnapnébehandling som inte bara är effektiv utan också bekväm. Numera slipper man stora, otympliga, fula och bullriga andningsapparater. Dagens teknik för behandling av sömnapné är lätt, bekväm och utformad för att hjälpa dig att leva ett hälsosamt liv med så få störningsmoment som möjligt.

 

Varför söka sömnapnébehandling?

Varför bör du söka behandling om du har fått diagnosen eller tror att du har sömnapné? Till att börja med kommer en effektiv sömnapnébehandling att minska och kanske till och med eliminera tillståndets negativa effekter, till exempel snarkning, dåsighet, kraftlöshet och försämrad bilkörning. De flesta sömnapnépatienter som får en lyckad behandling känner att de får mer energi 4 och en bättre mental inställning – för att inte tala om lättnaden i att alltid få en god nattsömn.

Det finns fler skäl att söka behandling mot sömnapné. En effektiv behandling kan också bidra till att lindra andra åkommor som ofta förknippas med sömnapné – till exempel hjärtsjukdom,1 diabetes2 och fetma3 – och kan till och med förhindra att dessa åkommor utvecklas. Enkelt uttryckt kan en effektiv sömnapnébehandling minska dina hälsorisker, ge dig mer energi om dagarna och få dig att känna dig mer som dig själv igen. Genom att fortsätta med din sömnapnébehandling regelbundet fattar du ett viktigt beslut om att ta kontrollen över din hälsa, ditt välbefinnande och ditt liv.

Att leva med sömnapnébehandling

Om du har fått diagnosen sömnapné men inte har börjat få behandling ännu undrar du förmodligen hur ditt liv kommer att förändras och hur det kan komma att påverka ditt vardagsliv och dina relationer.

Läs mer

Fördelar med behandling av sömnapné

Fördelar med behandling av sömnapné inkluderar lindring av vanliga symptom som snarkning och brist på energi.

Läs mer

Behandlingsalternativ för OSA

ResMed hjälper dig att förstå vilka alternativ för OSA-behandling som är bäst. Dessa behandlingar inkluderar CPAP, PAP, APAP, bilevel och orala hjälpmedel.

Läs mer

Behandlingsalternativ för CSA

ResMed hjälper dig att förstå vilka tillgängliga alternativ för CSA-behandling som är bäst och lämpligast. Dessa inkluderar tre typer av PAP-behandling: CPAP, bilevel och ASV.

Läs mer

Resa med utrustning för sömnapnébehandling

Kommer du att resa under din sömnapnébehandling? Här följer en översikt över de grundläggande åtgärder du kan vidta för att slippa avbryta sömnapnébehandlingen på grund av resan.

Läs mer

Referenser

  1. Oldenburg et al.Sleep-disordered breathing in patients with symptomatic heart failure: a contemporary study of prevalence in and characteristics of 700 patients. Eur J Heart Fail 2007;9:251-257. 
  2. Einhorn et al.Prevalence of sleep apnea in population of adults with type 2 diabetes mellitus. Endocr Pract 2007;13:355-362. 
  3. Valencia-Flores M, Orea A, Castano VA, Resendiz M, Rosales M, Rebollar V, Santiago V, Gallegos J, Campos RM, Gonzalez J, Oseguera J, Garcia-Ramos G, Bliwise DL. Prevalence of sleep apnea and electrocardiographic disturbances in morbidly obese patients. Obesity Research 2000;8(3):262-9. 
  4. Tomfohr LM, Ancoli-Israel S, et al. Effects of continuous positive airway pressure on fatigue and sleepiness in patients with obstructive sleep apnea: data from a randomized controlled trial. Sleep. Jan 2011. 1;34(1):121-6.