Sömnapné och din vikt | ResMed
Sömnapné och din vikt

Sömnapné och din vikt

Sömnapné har olika bieffekter. Den mest uppenbara konsekvensen av obehandlad sömnapné är viktuppgång och fetma.1

Fetma är också den främsta orsaken till sömnapné hos vuxna. Cirka 40 procent av alla personer som medicinskt definieras som överviktiga har sömnapné, medan 77 procent av alla patienter som lider av sjuklig fetma har sömnapné.2 Överviktiga patienter löper risk att drabbas av sömnapné. Att ha ett stort, tjockt halsparti kan öka risken för sömnapné, och risken kan också öka genom bukfetma.

Fetma och sömnapné kan också innebära andra hälsorisker, till exempel diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Om du känner dig trött och saknar motivation att motionera kan det bli svårt att vända viktuppgången. Om du får behandling mot din sömnapné får du inte bara mer energi – den hjälper dig också att leva, andas och få tillbaka din livskvalitet. Tala med din läkare om att få individanpassad behandling från ResMed. Upptäck fördelarna med behandling.

Referenser

  1. Pillar G and Shehadeh N. "Abdominal Fat and Sleep Apnea." Diabetes Care, februari 2008, vol. 31 nr. Bilaga 2 S303-S309.
  2. Barness LA, Opitz JM, Gilbert-Barness E (december 2007). "Obesity: genetic, molecular, and environmental aspects." Am. J. Med. Genet. A 143A (24): 3016-34.