Sömnapné och dina lungor | ResMed
Sömnapné och dina lungor

Sömnapné och dina lungor

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) förknippas ofta med sömnapné. Studier har också visat att förekomsten av obstruktiv sömnapné (OSA) hos personer med KOL är högre än i den allmänna populationen.1

Med KOL avses en gradvis nedbrytning av andningsorganen genom blockerade luftvägar och minskat luftflöde. Detta kan höra samman med ett antal lungsjukdomar såsom emfysem, kronisk bronkit och i vissa fall kronisk astma.

Om du har kronisk obstruktiv lungsjukdom kan du ha symptom som i hög grad påverkar din sömn, till exempel de följande:  

  • Hosta
  • Bröstsmärta
  • Frekvent urinering nattetid

Dessutom kan läkemedel för behandling av KOL orsaka sömnlöshet eller dagtrötthet.2 Det blotta faktum att du måste gå upp och ta mediciner på bestämda tider kan också störa din sömn.

Patienter som har både KOL och sömnapné har "överlappningssyndrom", som kan orsaka extrem trötthet och andra hälsoproblem.

Om du har KOL och sömnapné, tala med din läkare om att få lämplig behandling. Behandlingsalternativ som noninvasiv ventilation (NIV) kan hjälpa dig att minska känslan av andnöd och hjälpa dig att andas bättre.3 Viktigast av allt är att rätt behandling kan hjälpa dig att slippa bli inlagd på sjukhus så ofta, och att det kan minska mortaliteten.3 ResMed stöder flera globala prövningar där man utvärderar fördelar när det gäller mortaliteten samt resultaten i fråga om livskvalitet och annat för KOL-patienter som behandlas med NIV.

ResMed kan hjälpa dig att leva och få tillbaka din livskvalitet med nyskapande lösningar. Upptäck fördelarna med behandling

Referenser

  1. Carlos Zamarrón, Vanesa García Paz, Emilio Morete och Felix del Campo Matías. Association of chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnea consequences. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. Dec 2008; 3(4): 671–682.
  2. National Sleep Foundation: "Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Sleep."
  3. Lightowler, J.V., et al., Non-invasive positive pressure ventilation to treat respiratory failure resulting from exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: Cochrane systematic review and meta-analysis. BMJ, 2003. 326(7382): p. 185.