Sömnapné och arbete | ResMed
Sömnapné och arbete

Sömnapné och arbete

En undersökning gjord av National Sleep Foundation Poll i USA visade att nästan en av tre personer klassificeras som "löper risk för sömnstörning".1

Om du lider av sömnapné upplever du förmodligen följande symptom:

 • Trötthet
 • Dåsighet på dagen
 • Minskad vakenhetsgrad
 • Försämrad koncentrationsförmåga
 • Glömska

Dessa bieffekter av sömnapné kan inverka negativt på din arbetsprestation och produktivitet.1 Om du inte får tillräckligt mycket sömn kan det få följande konsekvenser:

 • Försämrad reaktionstid
 • Försämrad förmåga att lyssna
 • Problem att fatta beslut
 • Problem med informationsbearbetning och korttidsminne
 • Minskad vaksamhet och motivation
 • Humörförsämring och aggressivt beteende

Om du har sömnapné är det mer sannolikt att du kommer för sent till jobbet, somnar, gör misstag och skadar dig under arbetet.1 Cirka 13 procent av alla arbetsskador tillskrivs sömnproblem. Dessutom löper anställda med sömnproblem dubbelt så hög risk att skadas på jobbet.2

Om du har sömnapné, tala med din läkare om att få lämplig behandling. ResMed kan hjälpa dig att undvika arbetsrelaterade olyckor. Upptäck andra fördelar med behandling

Referenser

 1. National Sleep Foundation: Sleep in America Poll (2008).
 2. Uehli et al. Sleep problems and work injuries: A systematic review and meta-analysis. Sleep Medicine Reviews, 2014(18), 61-73.