Sömnapné och risken för trafikolyckor

Om du har sömnapné lider du förmodligen av trötthet, dagtrötthet och sänkt vakenhetsgrad. Alla dessa faktorer ökar risken för att du somnar vid ratten. Forskare har bevisat att personer som lider av sömnapné löper en betydligt högre risk för bilolyckor.1

Enbart i USA uppskattar man att det varje år inträffar 310 000 sömnapnérelaterade kollisioner, som leder till 1400 dödsfall och en olyckskostnad på 15,9 miljarder dollar.2

Studier har även visat att olycksrisken är lika hög när man kör halvvaken som när man kör alkoholberusad.3 Det är till och med så att personer som lider av sömnapné är farligare än rattfyllerister.4

När patienter får behandling för sömnapné minskar den sömnapnérelaterade kollisionsrisken betydligt.5

Om du uppvisar symptom på sömnapné, tala med din läkare om att få lämplig behandling. ResMed kan hjälpa dig att få en god nattsömn och minska risken för trafikolyckor. Upptäck andra fördelar med behandling

Referenser

Fler risker

Fetma är den främsta orsaken till sömnapné hos vuxna. Obehandlad sömnapné kan också leda till ...

ResMed kartlägger riskfaktorer/orsaker till diabetes och sömnapné. De två sjukdomarna kan i ...

De som lider av sömnapné har ofta svårt att koncentrera sig och upplever dåsighet och trötthet ...