Sömnapné och risken för bilolyckor | ResMed
Sömnapné och risken för bilolyckor

Sömnapné och risken för trafikolyckor

Om du har sömnapné lider du förmodligen av trötthet, dagtrötthet och sänkt vakenhetsgrad. Alla dessa faktorer ökar risken för att du somnar vid ratten. Forskare har bevisat att personer som lider av sömnapné löper en betydligt högre risk för bilolyckor.1

Enbart i USA uppskattar man att det varje år inträffar 310 000 sömnapnérelaterade kollisioner, som leder till 1400 dödsfall och en olyckskostnad på 15,9 miljarder dollar.2

Studier har även visat att olycksrisken är lika hög när man kör halvvaken som när man kör alkoholberusad.3 Det är till och med så att personer som lider av sömnapné är farligare än rattfyllerister.4

När patienter får behandling för sömnapné minskar den sömnapnérelaterade kollisionsrisken betydligt.5

Om du uppvisar symptom på sömnapné, tala med din läkare om att få lämplig behandling. ResMed kan hjälpa dig att få en god nattsömn och minska risken för trafikolyckor. Upptäck andra fördelar med behandling

Referenser

  1. Young T, Blustein J, Finn L, Palta M. Sleep-disordered breathing and motor vehicle accidents in a population-based sample of employed adults. Sleep 1997;20(8):608-13.
  2. Sassani A, Findley LJ, Kryger M, Goldlust E, George C, Davidson TM. Reducing motor-vehicle collisions, costs, and fatalities by treating obstructive sleep apnea syndrome. Sleep 2004;27(3):453-8.
  3. Powell NB, Schechtman KB, Riley RW, Li K, Troell R, Guilleminault C.The road to danger: the comparative risks of driving while sleepy. Sleep 2001;111(5):887-93. 
  4. George CF, Boudreau AC, Smiley A.Simulated driving performance in patients with obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 1996; 154(1):175-81
  5. Findley L, Smith C, Hooper J, Dineen M, Suratt PM.Treatment with nasal CPAP decreases automobile accidents in patients with sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 161. 857-9