Sömnapné och diabetes | ResMed
Sömnapné och diabetes

Sömnapné och diabetes

Sömnapné och diabetes är två sjukdomar som ofta går hand i hand. Faktum är att 70 procent att alla som lever med typ 2-diabetes har någon form av sömnapné,1 vilket kan leda till dålig sömn och sömnighet och dåsighet under dagen.

Personer med diabetes och sömnapné har gemensamma riskfaktorer, inklusive kön, ålder och fetma. De är oftast män över 40 års ålder.

Symptomen på diabetes och sömnapné överlappar också varandra och inkluderar följande:

  • Fetma
  • Försämrad glukosmetabolism
  • Nattliga svettningar och nokturi
  • Impotens
  • Fragmenterad sömn
  • Trötthet

Diabetes och sömnapné kan i slutändan leda till andra allvarliga hälsoproblem, till exempel följande:

  • Högt blodtryck
  • Hjärtsjukdom
  • Stroke

ResMed strävar efter att tillgodose alla slags patientbehov genom att ge aktuell information och hjälp. Om du har diabetes och sömnapné, tala med din läkare om att få lämplig behandling från ResMed. Upptäck andra fördelar med behandling.

Referenser

  1. Einhorn et al, 'Prevalence of sleep apnea in a population of adults with type 2 diabetes mellitus', Endocr Pract, 2007.