Risker med obehandlad sömnapné | ResMed
Risker med obehandlad sömnapné
Patienter och familjer > Diagnos och behandling > Sömnapné > Risker med obehandlad sömnapné

Risker med sömnapné

Sömnapné är förknippat med, och kan till och med orsaka, olika hälsorisker som kan få allvarliga konsekvenser. En studie av sömnapné under de senaste 20 åren har visat att personer med måttlig till allvarlig sömnapné löper ökad risk för stroke och dödsfall.1

 

Obehandlad sömnapné påverkar till slut livskvaliteten och det själsliga välbefinnandet, och leder ofta till symptom på depression.1

I vissa fall kan obehandlad sömnapné också påverka utseende, arbete och säkerhet.

Sömnapné och din vikt

Fetma är den främsta orsaken till sömnapné hos vuxna. Obehandlad sömnapné kan också leda till ytterligare viktuppgång och bidra till en ond cirkel.

Läs mer

Sömnapné och diabetes

ResMed kartlägger riskfaktorer/orsaker till diabetes och sömnapné. De två sjukdomarna kan i slutändan leda till andra allvarliga hälsoproblem, som högt blodtryck, hjärtsjukdom och stroke.

Läs mer

Sömnapné och dina lungor

Sömnapné och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) uppträder ofta samtidigt hos patienter med sömnrelaterade andningsstörningar (SDB). Lär dig mer om sambandet mellan KOL och sömnapné.

Läs mer

Sömnapné och ditt utseende

Obehandlad sömnapné kan påverka ditt utseende negativt. Lär dig hur ResMed-behandling kan förbättra ditt utseende och minska uppsvälldhet, rodnader och rynkor.

Läs mer

Sömnapné och arbete

De som lider av sömnapné har ofta svårt att koncentrera sig och upplever dåsighet och trötthet under dagen. Alla dessa symptom kan inverka negativt på produktiviteten på arbetet.

Läs mer

Sömnapné och risken för bilolyckor

Patienter med sömnapné drabbas av trötthet, dagtrötthet och sänkt vakenhetsgrad - faktorer som alla ökar risken för att de somnar vid ratten.

Läs mer