Sömnapné - frågeformulär

Det är viktigt att ta sömnapné på allvar. Börja med att fylla i det här kliniskt utvecklade frågeformuläret för att se om du kan vara i riskzonen.

Snarkar du?

Är du mycket trött under dagen?

Har någon berättat för dig att du får andningsuppehåll när du sover?

Har du högt blodtryck?

Är ditt nackmått större än 40,64 centimeter (kvinnor) eller 43,18 centimeter (män)?

3

Resultat!

Du kanske har sömnapné

Sömnapné är ett betydande hälsoproblem, och när det inte behandlas kan det inverka på många allvarliga kroniska sjukdomar, som läkemedelsresistent hypertoni, hjärtsjukdom och diabetes. Den goda nyheten är att behandling mot sömnapné har påvisats förbättra patienters livskvalitet och kan förbättra glukoskontrollen, sänka blodtrycket och förbättra hjärthälsan. Tala med din läkare om din sömnbrist påverkar din livsstil, särskilt om du lider av någon av dessa sjukdomar.

Resultat!

Resultatet är ofullständigt

Du kanske har sömnapné. Sömnapné påverkar fler än tre av tio män och nästan en av fem kvinnor,* så du är långt ifrån ensam. Om du tror att du kanske har en sömnstörning av typen sömnapné bör du beställa tid för att tala med din läkare.

Sömnrelaterade andningsstörningar påverkar 34 procent av alla män och 17 procent av alla kvinnor mellan 30 och 70 år. Peppard et al. Increased prevalence of sleep-disordered breathing in adults. Am J Epidemiol. 2013 (5.17)

under 18,25 Underviktig Ett BMI under 18,25 är alldeles för lågt. Ett BMI under 18,25 är alldeles för lågt. Ett BMI under 18,25 är alldeles för lågt. Ett BMI under 18,25 är alldeles för lågt. Ett BMI under 18,25 är alldeles för lågt. Det ser ut som om du behöver förbättra din hälsa. Det ser ut som om du behöver förbättra din hälsa. Det ser ut som om du behöver förbättra din hälsa. Det ser ut som om du behöver förbättra din hälsa
18,25 till 25 Normalviktig Ett BMI på 18,25 till 25 är ganska bra. Ett BMI på 18,25 till 25 är ganska bra. Ett BMI på 18,25 till 25 är ganska bra. Ett BMI på 18,25 till 25 är ganska bra. Ett BMI på 18,25 till 25 är ganska bra. Ett BMI på 18,25 till 25 är ganska bra. Du har ganska bra förutsättningar för ett bra liv men bör fortsätta att förbättra och koncentrera dig på din hälsa. Du har ganska bra förutsättningar för ett bra liv men bör fortsätta att förbättra och koncentrera dig på din hälsa.
25 till 29,9 Överviktig Ett BMI på 25 till 29,9 är lämpligt. Ett BMI på 25 till 29,9 är lämpligt. Ett BMI på 25 till 29,9 är lämpligt. Ett BMI på 25 till 29,9 är lämpligt. Ett BMI på 25 till 29,9 är lämpligt. Ett BMI på 25 till 29,9 är lämpligt. Ett BMI på 25 till 29,9 är lämpligt. Du behöver inte göra något särskilt förutom att fortsätta att hålla dig i form. Du behöver inte göra något särskilt förutom att fortsätta att hålla dig i form. Du behöver inte göra något särskilt förutom att fortsätta att hålla dig i form.
över 29,9 Kraftigt överviktig Ett värde på över 29,9 är inte bra för din hälsa. Ett värde på över 29,9 är inte bra för din hälsa. Ett värde på över 29,9 är inte bra för din hälsa. Ett värde på över 29,9 är inte bra för din hälsa. Ett värde på över 29,9 är inte bra för din hälsa. Du verkar inte bry dig så mycket om din hälsa och behöver få läkarhjälp. Du verkar inte bry dig så mycket om din hälsa och behöver få läkarhjälp. Du verkar inte bry dig så mycket om din hälsa och behöver få läkarhjälp.