Frågeformulär om sömnapné
Frågeformulär om sömnapné
Patienter och familjer > Diagnos och behandling > Sömnapné > Frågeformulär om sömnapné

Sömnapné - frågeformulär

Det är viktigt att ta sömnapné på allvar. Börja med att fylla i det här kliniskt utvecklade frågeformuläret för att se om du kan vara i riskzonen.

Snarkar du?

Är du mycket trött under dagen?

Har någon berättat för dig att du får andningsuppehåll när du sover?

Har du högt blodtryck?

Är ditt nackmått större än 40,64 centimeter (kvinnor) eller 43,18 centimeter (män)?

3

Resultat!

Du kanske har sömnapné

Sömnapné är ett betydande hälsoproblem, och när det inte behandlas kan det inverka på många allvarliga kroniska sjukdomar, som läkemedelsresistent hypertoni, hjärtsjukdom och diabetes. Den goda nyheten är att behandling mot sömnapné har påvisats förbättra patienters livskvalitet och kan förbättra glukoskontrollen, sänka blodtrycket och förbättra hjärthälsan. Tala med din läkare om din sömnbrist påverkar din livsstil, särskilt om du lider av någon av dessa sjukdomar.

Resultat!

Resultatet är ofullständigt

Du kanske har sömnapné. Sömnapné påverkar fler än tre av tio män och nästan en av fem kvinnor,* så du är långt ifrån ensam. Om du tror att du kanske har en sömnstörning av typen sömnapné bör du beställa tid för att tala med din läkare.

Sömnrelaterade andningsstörningar påverkar 34 procent av alla män och 17 procent av alla kvinnor mellan 30 och 70 år. Peppard et al. Increased prevalence of sleep-disordered breathing in adults. Am J Epidemiol. 2013 (5.17)