Allt om sömnstudier | ResMed
Allt om sömnstudier

Allt om sömnstudier

Beroende på vilket land du bor i kan sömnstudier genomföras i hemmet eller i ett sömnlaboratorium. Studier som genomförs i sömnlaboratorium kallas vanligen för polysomnografistudier eller PSG, medan studier som genomförs i hemmet kan utföras med hjälp av en polygrafistudie (PG), eller även med hjälp av en sömnscreeningapparat. Oavsett vilken typ av studie som gäller i ditt land,  är syftet att fastställa om du lider av sömnapné, och hur allvarlig sjukdomen är om så är fallet. Det huvudsakliga "poängvärde" du tilldelas vid en sömnstudie kallas för apné-hypopnéindex, eller AHI. Din AHI-poäng anger det antal apnéer och hypopnéer som inträffar per timme under sömnstudien1.

Allvarsgrad för sömnapné AHI (per timme)
Normal Mindre än 5
Mild 5 till 15
Medelsvår 15 till 30
Svår 30+

Förutom AHI registrerar sömnstudien även syrenivåerna i blodet, en faktor som kan bidra till överdriven dagströtthet.

I hemmet eller på sömnlab?

Din läkare kommer att rekommendera den sömnstudie som är lämplig för dig. Beroende på vilket land du bor i och vilka specifika behov du har kan sömnstudien genomföras på ett sömnlaboratorium eller i hemmet. Läs vidare för att lära dig skillnaderna mellan de två alternativen.

Sömnlaboratorium

På sömnlab eller sjukhus kommer personalen att placera sensorer på din kropp som används för att övervaka din sömn.

Sensorerna sitter:

  • På bröstkorgen för att övervaka hjärtaktiviteten
  • Nära ögonlocken för att registrera vilken sömnfas du befinner dig i (dvs. REM eller NREM).
  • På huvudet för att mäta elektriska impulser från hjärnan
  • På benen för att mäta muskelaktivitet

Du kommer även att förses med:

  • En näsgrimma för andningsövervakning
  • En oximeter på fingret för att mäta syrenivåer
  • Band kring bröstkorg och mage som mäter andningsansträngning

Med ditt tillstånd kan personalen även filma sömnstudien för att få mer kunskap om ditt sömnbeteende.

Under denna typ av studie måste du sova över på vårdinrättningen, så det är en god idé att göra sig hemmastadd. Ta med dig allt du behöver för kvällsrutinen, inklusive pyjamas och toalettartiklar.

Sömnregistrering i hemmet

En sömnstudie i hemmet utförs normalt med en polygrafiapparat eller särskild sömnscreeningapparat och är extra bekväm och behändig i och med att du befinner dig i ditt eget hem. Inför den natt då polygrafistudien ska genomföras i hemmet kommer en sömntekniker att hjälpa dig att applicera de sensorer som behövs, samt visa dig hur du använder inspelaren under natten. Om du ombeds använda en sömnscreeningapparat kommer sömnteknikern att visa dig hur du sätter fast den och använder den under natten.

På kvällen när du ska genomföra den hembaserade sömnregistreringen ska du följa din vanliga kvällsrutin, göra dig redo inför sömnen, sätta fast allt på det sätt som visats och sedan starta registreringen. På morgonen tar du bort allt på det sätt som tidigare visats och återlämnar registreringsapparaten till sömnlabbet eller sjukhuset.

En typisk apparat för sömnstudier i hemmet inkluderar en eller två bälten för bröstkorgen, en näsgrimma, en oximeter och en registreringsapparat.

En sömnscreening kan genomföras med hjälp av ResMeds ApneaLinkTM Air, som är en kompakt, lätt och användarvänlig apparat för sömnregistrering i hemmet

Efter sömnstudien

När läkaren får resultaten av din sömnstudie kommer han/hon att diskutera dem med dig. Ni kan sedan diskutera sjukdomen, hur allvarlig den är och vilka följder den kan få för din hälsa, samt även undersöka de behandlingsalternativ som finns för dig.

 

Referenser

  1. American Academy of Sleep Medicine, Sleep-related breathing disorders in adults: recommendations for syndrome definition and measurement techniques in clinical research. Rapport från arbetsgrupp hos American Academy of Sleep Medicine. Sleep, 1999. 22(5): p.667-89.