Diagnos av sömnapné | ResMed
Diagnos av sömnapné

Diagnos av sömnapné

3 steg till en bättre sömn

Att sova gott på natten är lika viktigt för din allmänna hälsa som fysisk aktivitet och en balanserad kost.

Om du har svårt att sova, snarkar (eller om din partner säger att du snarkar) eller misstänker att du har sömnapné eller något annat andningsrelaterat besvär, är det viktigt att ta symptomen på allvar och uppsöka en läkare.

Låt oss hjälpa dig att starta resan mot en bättre sömn. Så här enkelt är det:

  • Uppmärksamma dina symptom
  • Gör symptomtestet
  • Tala med din läkare om dina symptom och problem, samt om möjligheten att göra en sömnscreening.

Vägen till diagnos börjar här!

Allt om sömnstudier

En sömnstudie används bland annat för att fastställa om du lider av sömnapné, och hur svår sjukdomen är om så är fallet.

Läs mer

Hur kommer jag i kontakt med ett sömnlab?

Idag utreds sömnapné på ett sömnlab som oftast tillhör en lungklinik eller öron-näsa-halsklinik beroende på sjukhus, men det finns också privata alternativ som har avtal med landstingen.

Läs mer