Vanliga symptom på sömnapné

Det första och vanligaste tecknet på sömnapné märks vanligen av dina närstående: snarkning. Det kan också hända att de berättar att du kippar efter andan eller utstöter kvävningsljud medan du sover.

Du kan också märka av andra symptom som är vanliga vid olika typer av sömnapné, som t.ex.:

 • konstant trötthet
 • dålig koncentration
 • morgonhuvudvärk
 • depression
 • nattsvettningar
 • viktuppgång
 • brist på energi
 • glömska
 • sexuell dysfunktion
 • nokturi (urinering på natten)

Sömnapné har också förknippats med flera andra sjukdomar som t.ex.:

 • typ-2 diabetes
 • fetma
 • hjärt- och kärlsjukdomar, t.ex. hypertoni (högt blodtryck), kranskärlssjukdomar,  hjärtsvikt.

Referenser

Kom ihåg, dessa symptom behöver inte vara relaterade till sömnapné, diskutera eventuella frågor med din läkare för att säkerställa att du får en korrekt diagnos.

Mer om sömnapné

Ta reda på vad som egentligen menas med "sömnapné" och vad som händer med din kropp när du har ...

Lär dig skillnaderna mellan de tre huvudtyperna av sömnapné och att känna igen symptomen hos dig ...

Om du skulle ha sömnapné kan det kännas bra att veta att du är långt ifrån ensam. Det är en ...