Vanliga symptom på sömnapné | ResMed
Vanliga symptom på sömnapné
Patienter och familjer > Diagnos och behandling > Sömnapné > Vanliga symptom på sömnapné

Vanliga symptom på sömnapné

Det första och vanligaste tecknet på sömnapné märks vanligen av dina närstående: snarkning. Det kan också hända att de berättar att du kippar efter andan eller utstöter kvävningsljud medan du sover.

Du kan också märka av andra symptom som är vanliga vid olika typer av sömnapné, som t.ex.:

 • konstant trötthet
 • dålig koncentration
 • morgonhuvudvärk
 • depression
 • nattsvettningar
 • viktuppgång
 • brist på energi
 • glömska
 • sexuell dysfunktion
 • nokturi (urinering på natten)

Sömnapné har också förknippats med flera andra sjukdomar som t.ex.:

 • typ-2 diabetes
 • fetma
 • hjärt- och kärlsjukdomar, t.ex. hypertoni (högt blodtryck), kranskärlssjukdomar,  hjärtsvikt.

Referenser

Kom ihåg, dessa symptom behöver inte vara relaterade till sömnapné, diskutera eventuella frågor med din läkare för att säkerställa att du får en korrekt diagnos.