Sömnapné | ResMed
Sömnapné

Sömnapné

Många människor har sömnapné utan att veta om det. Faktum är att sömnapné påverkar fler än tre av tio män och nästan en av fem kvinnor, så det är vanligare än man kan tro.*

Det är viktigt att känna igen vissa av de vanliga symptomen och förstå varför man känner sig trött och ta reda på vad man ska göra om man har sömnapné.

Vad är sömnapné?

Ta reda på vad som egentligen menas med "sömnapné" och vad som händer med din kropp när du har en apné.

Läs mer

Typer av sömnapné

Lär dig skillnaderna mellan de tre huvudtyperna av sömnapné och att känna igen symptomen hos dig själv eller dina närmaste.

Läs mer

Vanliga symptom på sömnapné

Det är viktigt att man känner igen symptomen på sömnapné så att man kan vidta de åtgärder som krävs för att förbättra hälsan. Det är även viktigt att känna till att sömnapné förknippas med flera andra sjukdomar och hälsobesvär.

Läs mer

Risker med obehandlad sömnapné

Patienter som har sömnapné och inte får behandling kan drabbas av hälsoproblem, till exempel diabetes, stroke, cancer och depression. Sömnapné kan också påverka utseende, arbete och säkerhet.

Läs mer

Den goda nyheten

Om du skulle ha sömnapné kan det kännas bra att veta att du är långt ifrån ensam. Det är en åkomma som går att åtgärda, och du kommer att känna dig mycket bättre när du har fått behandling mot den.

Läs mer

Frågeformulär om sömnapné

Få reda på om det finns risk för att du har sömnapné genom att svara på dessa korta frågor. Sedan kan du tala med din läkare om dina resultat och få den vård du behöver.

Läs mer

Bli uppkopplad

Sömnapné är vanligare än du tror Om du har diagnostiserats med sömnapné behöver du inte kämpa ensam.

Läs mer

Diagnos av sömnapné

Om du misstänker att du lider av sömnapné, låt oss hjälpa dig på vägen mot en bättre sömn.

Läs mer

Sömnapnébehandling

Behandlingsalternativ för sömnapné och en översikt över vad man kan förvänta sig av behandling mot sömnapné från ResMed, världens ledande företag inom sömnmedicin.

Läs mer

*Sleep-disordered breathing affects 34% of men and 17% of women aged between 30-70.Peppard et al. Increased Prevalence of Sleep-Disordered Breathing in Adults. Am J Epidemiol. 2013 (5.17)