Vad är restriktiv lungsjukdom? | ResMed
Vad är restriktiv lungsjukdom?

Vad är restriktiv lungsjukdom?

Bröstkorgen är livsviktig för den mekaniska andningsfunktionen. Den inkluderar skelett (revben, ryggrad, bröstben), andningsmuskler (de organ i kroppen som hjälper dig att andas) och nerver som förbinder det centrala nervsystemet med andningsmusklerna. Om du har restriktiv lungsjukdom lider du förmodligen av andningshinder och kanske även av långvarig andningssvikt. De vanligaste restriktiva lungsjukdomar som leder till andningssvikt är torakoplastik, skolios och/eller kyfoskolios.

Symptoms of respiratory failure include:

  • Dyspné (andfåddhet vid aktiviteter)
  • Ortopné (andfåddhet när du ligger ned)
  • Perifert ödem (svullna ben eller vrister)
  • Återkommande bröstinfektioner
  • Morgonhuvudvärk
  • Trötthet
  • Dålig sömnkvalitet
  • Aptitförlust