Behandlingsalternativ för RLD | ResMed
Behandlingsalternativ för restriktiva lungsjukdomar
Patienter och familjer > Diagnos och behandling > Andningsvård > Restriktiv lungsjukdom > Behandlingsalternativ för restriktiva lungsjukdomar

Behandlings-alternativ för restriktiva lungsjukdomar

alt

ResMed har utvecklat behandlingsapparater och ventilatorer som är utformade för att behandla andningsbesvär som är relaterade till restriktiv lungsjukdom, så att du mår bättre under dagen och sover bättre om natten, och får bästa möjliga livskvalitet.

Målet med all ventilationsbehandling är att ge dina andningsorgan hjälp, så att du inte behöver arbeta så hårt för att andas. Detta kan göras antingen invasivt eller noninvasivt.

Invasiv ventilation (IV) och noninvasiv ventilation (NIV)

Invasiv ventilation är den process genom vilken luft levereras till dig via specialkonstruerad medicinsk utrustning. Till exempel:

  • Intubation, där en slang förs ned i din hals för att leverera luft.
  • Trakeostomi, där ett snitt görs i halsen för att leverera luft.

ResMed har följande alternativ för att ge invasiv ventilation:

Som jämförelse kräver noninvasiv ventilation inga kirurgiska ingrepp.

NIV är assisterad ventilation genom tillförsel av luft till dina lungor. Denna behandling kallas "noninvasiv" eftersom luften tillförs via en mask – i motsats till invasiva typer av ventilation som kräver att en slang förs in i luftstrupen.

En ventilator förbättrar din andning och minskar den ansträngning som krävs för att ta ett andetag. Din läkare kommer att ange den trycknivå som är lämpligast för dina behandlingsbehov.

Om du vill ha mer information om hur noninvasiv ventilation kan bidra till att behandla dina andningsbesvär kan du hämta vår broschyr.

ResMed har följande apparater för noninvasiv ventilation för behandling av restriktiv lungsjukdom:

ResMeds apparater ger dig också möjlighet att ansluta till ett externt batteri, antingen RPS II eller Astral externt batteri – , så att du kan röra dig fritt ute med din ventilator under din behandling.