Fördelar med behandling | ResMed
Fördelar med behandling

Fördelar med behandling

Studier har visat att noninvasiv ventilation (NIV) kan lindra de symptom som förknippas med andningssvikt i samband med restriktiv lungsjukdom.

  • Bättre gasutbyte (dvs. rätt mängd syre och koldioxid i blodet)
  • Bättre blodcirkulation
  • Mindre belastning på hjärtat
  • Mindre ansträngning behövs för att andas på egen hand
  • Normala sömnmönster med färre apnéer
  • Färre sjukhusbesök
  • Bättre livskvalitet
  • Lindring av andnöd

NIV kan bidra till förbättrad livskvalitet så att du fortfarande kan ta dig ut med din ventilator och njuta av livet så mycket som möjligt.