Fördelar med behandling

Studier har visat att noninvasiv ventilation (NIV) kan lindra de symptom som förknippas med andningssvikt i samband med restriktiv lungsjukdom.

  • Bättre gasutbyte (dvs. rätt mängd syre och koldioxid i blodet)
  • Bättre blodcirkulation
  • Mindre belastning på hjärtat
  • Mindre ansträngning behövs för att andas på egen hand
  • Normala sömnmönster med färre apnéer
  • Färre sjukhusbesök
  • Bättre livskvalitet
  • Lindring av andnöd

NIV kan bidra till förbättrad livskvalitet så att du fortfarande kan ta dig ut med din ventilator och njuta av livet så mycket som möjligt.

Mer om restriktiv lungsjukdom