Behandlingsalternativ för barn | ResMed
Behandlingsalternativ för barn

Behandlings-alternativ för barn

Vilket behandlingsalternativ som är lämpligt för ditt barn beror på hans eller hennes grundläggande åkomma och dess allvarsgrad. Din läkare gör alltid en utvärdering och fastställer den lämpligaste behandlingen för ditt barn.

Noninvasiva behandlingsalternativ

Noninvasiv ventilation kräver inga kirurgiska ingrepp. I stället levereras tryckluft från en liten maskin på sängbordet till en mask som ditt barn har på sig över munnen och/eller näsan. Ditt barn behöver bara ha på sig masken medan behandlingen pågår, så han eller hon kan ta av sig den för att äta, leka och tala under dagen. Eftersom detta behandlingsalternativ är noninvasivt är det också mindre risk för infektion (jämfört med vissa alternativa behandlingar, till exempel trakeostomi). Om du har några problem med att använda utrustningen talar du med din läkare.

ResMed har flera alternativ som är utformade och indikerade för att behandla barn, med specifika stödmetoder avsedda att ge stöd för pediatrisk andning: