Behandling av andningssvikt hos barn | ResMed
Behandling av andningssvikt hos barn

Behandling av andningssvikt hos barn

Det kan finnas flera skäl till att barn kan behöva behandling mot andningsbesvär (eller sömnrelaterade andningsstörningar), andnöd eller andningssvikt. Några av anledningarna kan vara:

  1. De övre luftvägarna är trånga eller blockerade (på grund av stora tonsiller och polyper, stor tunga, högt gomvalv, korrigerad gomspalt eller slappa luftvägar).
  2. Lungsjukdom (t.ex. cystisk fibros) eller skolios (då ryggradens krökning kan påverka lungfunktionen).
  3. Åkommor som påverkar kommunikationen mellan hjärnan och andningssystemet (t.ex. ryggmärgsskador).
  4. Åkommor som förknippas med muskelsvaghet (t.ex. muskeldystrofier).
  5. Medfödda åkommor och syndrom (t.ex. trisomi 21, akondroplasi, Pierre Robins syndrom, Prader-Willis syndrom).

ResMed förstår att diagnos och behandling av barn med sömnrelaterade andningsstörningar, andnöd och andningssvikt skiljer sig från behandling av vuxna med samma åkommor. Våra pediatriska behandlingslösningar för andningsstöd tillgodoser de unika behoven hos barn.

Vi förstår att barn behöver:

  • andningsstödapparater som är anpassade till deras mindre lungor
  • andningsstödapparater med avancerad teknik som detekterar även en mycket liten andningsansträngning
  • masker som utformats särskilt för deras ansiktsform
  • ett starkt stödnätverk bestående av familj och vårdgivare som hjälper barnen att övervinna hinder för behandlingen.