Varför är det viktigt med behandling? | ResMed
Varför är det viktigt med behandling?
Patienter och familjer > Diagnos och behandling > Andningsvård > OHS > Varför är det viktigt med behandling?

Varför är det viktigt med behandling?

Som du kan föreställa dig påverkar en oförmåga att andas tillräckligt djupt inte bara dina möjligheter att göra saker du gillar, utan leder också till en tung belastning på dina inre organ.

Om OHS inte behandlas leder det ofta till följande:

  • Hjärtsvikt på hjärtats högersida1
  • Lunghypertoni (då blodtrycket i de artärer som leder blodet från hjärtat till lungorna är högre än normalt) 1
  • Polyglobuli (då det finns en onormal ökning av antalet cirkulerande röda blodkroppar. Detta kallas också polycytemi).1

På grund av de allvarliga effekterna av OHS är det viktigt att ta reda på om du har det och få behandling för det.

Om du redan får behandling mot OSA och fortfarande känner dig sömnig under dagen och har huvudvärk ska du tala med din läkare om att bli testad för OHS.

Referenser

  1. Parameswaran, K, Todd, DC, Soth, M. Altered respiratory physiology in obesity. Can Respir J 2006;13(4): 203-210.