Vad är OHS? | ResMed
Vad är OHS?

Vad är obesitas-hypoventilationssyndrom (OHS)

Som namnet antyder drabbar OHS vanligen personer som är överviktiga eller lider av fetma.

Hypoventilation innebär att andningen är för ytlig eller för långsam. Eftersom din kropp måste arbeta hårdare för att andas blir andningsorganen utmattade och nivåerna av koldioxid i ditt blod kan bli alltför höga och syrenivåerna alltför låga. En läkare eller klinik kan enkelt diagnostisera detta med en analys av arteriella blodgaser.

Om du har OHS kan du uppleva:

  • andfåddhet
  • överdriven dagtrötthet (EDS)
  • morgonhuvudvärk
  • depression.

Cirka 90 procent av alla personer som har OHS har också obstruktiv sömnapné.