Behandlingsalternativ för OHS | ResMed
Behandlingsalternativ för OHS
Patienter och familjer > Diagnos och behandling > Andningsvård > OHS > Behandlingsalternativ för OHS

Behandlings-alternativ för obesitas-hypoventilationssyndrom

alt

Studier har visat att OHS kan behandlas effektivt med ett kontrollerat viktminskningsprogram1 och behandling med positivt luftvägstryck eller noninvasiv ventilation (NIV).1 Din läkare kan också övervaka ditt tillstånd med något av följande:

  • Ett test av arteriella blodgaser*
  • Ett lungfunktionstest
  • Ett polysomnografitest (nattsömnsstudie)
  • Bröstkorgsröntgen

Noninvasiv ventilation (NIV)

För OHS är målet med ventilationen att öka utbytet av syre och koldioxid mellan blodet och luften i dina lungor2 och att ge dina andningsorgan hjälp så att du inte behöver arbeta så hårt för att andas effektivt.3 Tryckluft levereras från en liten apparat på sängbordet till en mask som du har på dig över munnen och/eller näsan. NIV är ett vanligt behandlingsalternativ för OHS.1 ResMeds ventilationsalternativ för behandling av OHS är de följande: Stellar 150, Astral 100, Astral 150, och LumisTM-serien

Referenser

  1. Storre JH, Seuthe B, Fiechter R, Milioglou S, Dreher M, Sorichter S, Windisch W. Average volume-assured pressure support in obesity hypoventilation: A randomised crossover trial. Chest 2006 Sep; 130(3): 815-21.
  2. Olson AL, Zwillich C. The obesity hypoventilation syndrome. Am J Med 2005 Sep; 118(9): 948-56
  3. Nowbar S, Burkart KM, Gonzales R, Fedorowicz A, Gozansky WS, Gaudio JC, Taylor MR, Zwillich CW. Obesity-associated hypoventilation in hospitalised patients: prevalence, effects, and outcome. Am J Med 2004 Jan 1; 116(1): 1-7.

Testet mäter surhet, syre och koldioxidhalt i blodet arteriellt för att se hur väl dina lungor kan förflytta syre till blodet, och koldioxid från blodet.