Fördelar med behandling | ResMed
Fördelar med behandling

Fördelar med behandling

Förutom att man känner sig bättre rent fysiskt finns det många andra fördelar med att behandla OHS med noninvasiv ventilation (NIV).

  • Utbytet av syre och koldioxid mellan blodet och luften i lungorna förbättras1
  • De muskler som hjälper dig att andas utsätts för ett lägre tryck2
  • Din lungfunktion förbättras3
  • Längre förväntad livslängd jämfört med OHS-patienter som inte behandlas med NIV4

Referenser

  1. Olson AL, Zwillich C. The obesity hypoventilation syndrome. Am J Med 2005 Sep; 118(9): 948-56
  2. Nowbar S, Burkart KM, Gonzales R, Fedorowicz A, Gozansky WS, Gaudio JC, Taylor MR, Zwillich CW. Obesity-associated hypoventilation in hospitalised patients: prevalence, effects, and outcome. Am J Med. 2004 Jan 1; 116(1): 1-7.
  3. Berg G, Delaive K, Manfreda J, et al. The use of healthcare resources in obesity hypoventilation syndrome. Chest. 2001;120: 377-383.
  4. Budweiser, S., Hitzl A.P., Jörres, R.A., Schmidbauer, K., Heinemann, F., Pfeifer, M., (2007). Health-related quality of life and long-term prognosis in chronic hypercapnic respiratory failure: a prospective survival analysis. Respir Res 8(17): 92.