Vad är NMD? | ResMed
Vad är NMD?

Vad är NMD?

 

Neuromuskulär sjukdom (NMD) är ett samlingsnamn på sjukdomar och åkommor som drabbar de nerver som styr musklerna, eller som orsakar en försvagning av själva muskelvävnaden. Om nerverna inte kan kommunicera med musklerna fungerar de inte som de ska.

Följande är symptom på andningssvikt hos NMD-patienter:

  • Svårigheter att svälja och andas
  • Trötthet, matthet och sömnighet
  • Morgonhuvudvärk
  • Koncentrationssvårigheter
  • Humörsvängningar
  • Höga CO2-värden

Vissa personer med NMD kan:

  • Ha svårt att svälja
  • Ha svaga andningsmuskler (muskler som hjälper dig att andas)
  • Behöva ventilation
  • Behöva rullstol