Behandlingsalternativ för NMD | ResMed
Behandlingsalternativ för neuromuskulära sjukdomar
Patienter och familjer > Diagnos och behandling > Andningsvård > Neuromuskulär sjukdom > Behandlingsalternativ för neuromuskulära sjukdomar

Behandlings-alternativ för neuromuskulära sjukdomar

ResMed har utvecklat behandlingsapparater och ventilatorer som är utformade för att hjälpa dig att må bättre under dagen och sova bättre om natten, så att du får bästa möjliga livskvalitet. Målet med all ventilation är att ge dina andningsorgan hjälp, så att du inte behöver arbeta så hårt för att andas effektivt. Detta kan göras antingen invasivt eller noninvasivt.

NIV är assisterad ventilation genom tillförsel av luft till dina lungor. Denna behandling kallas "noninvasiv" eftersom luften tillförs via en mask – i motsats till invasiva typer av ventilation som kräver att en slang förs in i luftstrupen.

En ventilator förbättrar din andning och minskar den ansträngning som krävs för att ta ett andetag. Din läkare kommer att ange den trycknivå som är lämpligast för dina behandlingsbehov.

Om du vill ha mer information om hur noninvasiv ventilation kan bidra till att behandla dina andningsbesvär kan du hämta vår broschyr.

ResMed har följande apparater för noninvasiv ventilation för behandling av neuromuskulär sjukdom:

ResMeds apparater ger dig också möjlighet att ansluta till ett externt batteri, antingen RPS II eller Astral externt batteri , så att du kan röra dig fritt ute med din ventilator under din behandling.

Vid invasiv ventilation levereras luft till dig via något som går in i din kropp, till exempel:

  • Intubation, där en slang förs ned i din hals för att leverera luft.
  • En trakeostomi, där ett snitt eller en öppning görs i din hals för att leverera luft till dina organ.