Fördelar med behandling

Studier har visat att noninvasiv ventilation (NIV) kan lindra de symptom som förknippas med andningssvikt för patienter med neuromuskulär sjukdom och leda till:  

  • Förbättrad sväljförmåga
  • Lättare andning
  • Minskad trötthet och sömnighet
  • Mindre morgonhuvudvärk
  • Bättre koncentration
  • Bättre humör

NIV kan bidra till förbättrad livskvalitet så att du fortfarande kan ta dig ut med din ventilator och njuta av livet så mycket som möjligt.

Mer om NMD

Neuromuskulär sjukdom (NMD) är ett samlingsnamn på sjukdomar och åkommor som drabbar de nerver ...