Fördelar med behandling | ResMed
Fördelar med behandling

Fördelar med behandling

Studier har visat att noninvasiv ventilation (NIV) kan lindra de symptom som förknippas med andningssvikt för patienter med neuromuskulär sjukdom och leda till:  

  • Förbättrad sväljförmåga
  • Lättare andning
  • Minskad trötthet och sömnighet
  • Mindre morgonhuvudvärk
  • Bättre koncentration
  • Bättre humör

NIV kan bidra till förbättrad livskvalitet så att du fortfarande kan ta dig ut med din ventilator och njuta av livet så mycket som möjligt.