Diagnos | ResMed
Diagnos

Diagnos

alt

Det finns flera åkommor som kan göra det svårt andas ordentligt, både när du sover och när du är vaken. Om du till exempel har Obesitas Hypoventilationssyndrom (OHS), innebär det att övervikten orsakar stora påfrestningar på musklerna kring de lägre luftvägarna, vilket i sin tur gör det svårt att andas in tillräckligt med luft. Om du har restriktiv lungsjukdom påverkas de muskler och nerver som används under andning, vilket gör att det kan vara svårt att andas på egen hand.

I allmänhet gäller att om dina andningssvårigheter är en del av symptombilden för en bakomliggande sjukdom kommer din diagnos att ingå i den övergripande diagnosen av sjukdomen. Din läkare eller vårdgivare kommer att fastställa vilken diagnosmetod som passar bäst för din sjukdom och informera dig om hur du går vidare mot behandling. Lär dig mer om andra andningsrelaterade sjukdomar som KOLNMD, eller OHS, som kan påverka din förmåga att andas, eller få mer information om andningsrelaterade sjukdomar hos barn.  

Sömnstudier

Om du har andningssvårigheter på natten som leder till apnéer (andningsuppehåll i sömnen) kan din vårdgivare be att du deltar i en sömnstudie. Sömnstudier används för att bedöma om du har sömnapné och, om så är fallet, hur allvarligt ditt fall är. Sömnstudien kan genomföras på en sömnklinik eller i det egna hemmet. Läs mer om sömnstudier.

Blodgasanalys

Det korrekta sättet att diagnostisera andningsinsufficiens är att göra en blodgasanalys. Din läkare tar ett blodprov för att fastställa dina O2- och CO2-nivåer.

Transkutan CO2-mätning

Om du redan använder CPAP-behandling för din OSA kan en transkutan CO2-mätning enkelt identifiera andningsinsufficiens medan du sover.