Vad är KOL? (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)
Vad är KOL?

Vad är kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)?

KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en grupp progressiva ihållande lungsjukdomar där luftvägarna blir förtjockade och inflammerade.¹ Med tiden gör KOL det svårare att andas eftersom luftvägarna är delvis blockerade, vilket begränsar luftflödet in i och ut ur lungorna.

När detta händer når mindre syre (O2) ut i blodet, och det blir svårare att bli av med utandningsgasen, koldioxid (CO2).

KOL är en kombination av två kroniska sjukdomar:

 1. Kronisk bronkit är en bestående inflammation i luftvägarna som orsakar en ihållande hosta med slemutsöndring.
 2. Emfysem orsakar oreparerbara skador på luftsäckarna (alveolerna) i lungvävnad, vilket ger andfåddhet.

Orsaker till KOL

Huvudorsaken till KOL är tobaksrökning, och prevalensen för KOL är märkbart högre för personer som röker eller har rökt regelbundet jämfört med icke-rökare.[i]

Exempel på andra riskfaktorer är exponering för luftföroreningar och arbetsrelaterad exponering för damm och kemikalier.[2]

Hur vanligt är KOL?

KOL är vanligare än du kanske tror. Enligt de senaste siffrorna lever 65 miljoner människor runt om i världen med måttlig till svår KOL.[3]

I Asien är prevalensen för KOL cirka 6 %, med landsspecifika nivåer på 3,5–6,7 %.4

I Europa är prevalensen för KOL 4–10 % av den vuxna befolkningen. Vid en jämförelse mellan länder är nivåerna uppskattningsvis:

 • 3 miljoner i Storbritannien
 • 3,5 miljoner i Frankrike
 • 2,7 miljoner i Tyskland
 • 2,6 miljoner i Italien
 • 1,5 miljoner i Spanien.5

Även om KOL ofta anses vara en sjukdom som drabbar rökare har flera studier visat att 1 av 5 patienter som får diagnosen KOL aldrig har rökt.6,7

Symtom på KOL

Det tar vanligtvis flera år att utveckla KOL. De tidigaste tecknen kan vara andfåddhet när du till exempel går i trappor eller städar. Eftersom det är så jobbigt att andas kanske du känner dig konstant trött. Du kan även ha en ständig hosta och mycket slem i luftvägarna.

Luftföroreningar, allergier, förkylningar och influensa kan orsaka skov av KOL, vilket även kallas akuta exacerbationer.7 Om du är rökare kanske du ofta får lunginfektioner som kan leda till lunginflammation.

Ett socialt problem

Människor med KOL behöver ofta läggas in på sjukhus för behandling. Varje sjukhusvistelse är inte bara en tung belastning för sjukvården, utan även för patienterna och deras närstående.

Med målet att människor och samhället i stort ska bli hälsosammare söker sjukhus, vårdgivare och patienter efter bättre lösningar för långsiktig vård och hantering av KOL.

Ett ekonomiskt problem

KOL är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen och beräknas ta över 3 miljoner liv varje år. Med en allt äldre befolkning beräknas dödsfallen från KOL öka med mer än 30 % under det kommande decenniet.3

Det växande antalet KOL-patienter blir en allt tyngre ekonomisk belastning.  De årliga kostnaderna för sjukvården så här långt är redan

 • 38,6 miljarder euro i Europa1
 • 49,9 miljarder amerikanska dollar i USA1
 • 929 miljoner australiska dollar i Australien.8

Vid sidan om rökstopp, medicinering, rehabilitering och kost kan noninvasiv ventilation som en del av din behandling hjälpa dig att slippa sjukhusvistelser9 och få en högre livskvalitet.10

Se till helheten vid KOL

Referenser

 1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). “Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, 2015.” (accessed November 9, 2015) http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Report_2015_Sept2.pdf
 2. Mannino DM and Buist AS. Global burden of COPD: risk factors, prevalence, and future trends. The Lancet 2007:370:765‐773.
 3. World Health Organization. “Chronic respiratory diseases: Burden of COPD” (accessed November 9, 2015) http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/
 4. Halbert RJ et al. Global burden of COPD: systematic review and meta-analysis. Eur Respir J. 2006;28(3):523-32.
 5. European COPD Coalition. “About COPD: Prevalence in EU.” Copdcoalition.eu. (accessed November 9, 2015) http://www.copdcoalition.eu/about-copd/prevalence
 6. Lamprecht B et al. COPD in Never Smokers. Chest 2011;139(4):752–763.
 7. Eisner MD et al. An official American Thoracic Society public policy statement: Novel risk factors and the global burden of chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2010;182(5):693-718.
 8. Australian Institute of Health and Welfare. “COPD — chronic obstructive pulmonary disease: About COPD” Aihw.gov.au. (accessed November 9, 2015) http://www.aihw.gov.au/copd/
 9. Galli JA et al. Home non-invasive ventilation use following acute hypercapnic respiratory failure in COPD. Respir Med. 2014;108(5):722-8.
 10. Köhnlein T et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease – A prospective, multicentre, randomized, controlled clinical trial. Lancet Respir Med. 2014;2:698-705.