Noninvasiv ventilation vid KOL. Kan det hjälpa?
Effekten av noninvasiv ventilation vid behandling av KOL
Patienter och familjer > Diagnos och behandling > Andningsvård > Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) > Effekten av noninvasiv ventilation vid behandling av KOL

Effekten av noninvasiv ventilation vid behandling av KOL

Om du har kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan du ha problem att andas ordentligt. När du andas in kanske lungorna inte tar upp tillräckligt med syre (O2), och när du andas ut kanske du har svårt att få ut den gas som bildas, koldioxid (CO2).

Om du varit på sjukhus kanske läkaren har ordinerat ventilation. Detta är för att hjälpa dina lungor med utbytet av syre och koldioxid på ett effektivare sätt. Läkaren kanske också har bedömt att du behöver fortsätta använda ventilation hemma om du

 • är andfådd
 • är sömnig dagtid
 • har låga nivåer av syre eller höga nivåer av koldioxid i blodet.

Den typ av ventilation som vanligtvis föredras på sjukhus och hemma är noninvasiv ventilation.

Vid noninvasiv ventilation använder du en mask som är ansluten till en luftslang som i sin tur är ansluten till en bärbar ventilator. Du kan vara ordinerad att använda ventilation när du sover och på dagtid.

Så här fungerar noninvasiv ventilation

Fördelar med noninvasiv ventilation

Noninvasiv ventilation har många fördelar för vissa KOL-patienter.

På sjukhus kan det hjälpa genom att

 • påskynda tillfrisknandet
 • minska komplikationerna
 • sänka kostnaderna
 • bidra till att du kan åka hem fortare.1

Hemma kan det hjälpa genom att

 • minska andfåddheten
 • minska risken för att du får läggas in på sjukhus igen
 • höja din livskvalitet och överlevnadschans. 2,3,4

Din läkare kan bedöma om noninvasiv ventilation i hemmet är lämpligt för dig.

Läs mer om ResMeds lösningar för noninvasiv ventilation.

References

 1. Ram F et al. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2004;CD004104.
 2. Galli JA et al. Home non-invasive ventilation use following acute hypercapnic respiratory failure in COPD. Respir Med. 2014;108(5):722-8.
 3. Köhnlein T et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease – A prospective, multicentre, randomized, controlled clinical trial. Lancet Respir Med. 2014;2:698-705.
 4. Duiverman ML et al. Two-year home-based nocturnal non-invasive ventilation added to rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. Respir Res. 2011;12(112).