Hur diagnostiseras och behandlas KOL?
Diagnos och behandling av KOL-new

Diagnos och behandling av KOL

Hur diagnostiseras KOL?

Din läkare kommer att ställa diagnosen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) utifrån dina symtom, din sjukdomshistoria, en fysisk undersökning och en mätning av hur du andas, vilket även kallas spirometri.1

Under spirometrimätningen ber din läkare dig att blåsa i ett munstycke. Olika mätvärden registreras, som luftvolym och tryck när du andas ut. Vissa läkare kan också rekommendera att du genomgår röntgen eller datortomografi, så att de kan ta en närmare titt på dina lungor.

I vissa fall kan det behövas ett blodprov för att bedöma nivåerna av syre (O2) och koldioxid (CO2) i blodet.

Hur behandlas KOL?

Även om det inte finns något sätt att bota KOL finns det behandlingar som lindrar symtomen och bromsar utvecklingen på lång sikt.

Rekommenderade behandlingar är till exempel:

 1. Att sluta röka. Om du är rökare är det viktigaste steget i att bromsa utvecklingen av KOL att sluta röka.2
 2. Medicinering. Detta kan vara olika inhalatorer, steroider och antibiotika utifrån behov som hjälper dig att hantera symtomen och minska hur många och hur svåra skov (även kallat akuta exacerbationer) du får.2
 3. Lungrehabilitering. Ett program där motion kombineras med information om sjukdomen kan också hjälpa dig att lindra symtomen och hantera KOL på ett bättre sätt.2
 4. Förändringar i kosten. Vissa personer med KOL kan må bättre genom att förändra sin kost.2
 5. Syrgasbehandling. För patienter som inte har tillräckligt hög syremättnadsnivå i blodet (ett tillstånd som kallas hypoxi) kan syrgasbehandling vara effektivt.2
 6. Noninvasiv ventilation.  Att komplettera vanlig behandling med noninvasiv ventilation kan bidra till att minska andfåddheten och förbättra andningsfrekvensen och gasutbytet i blodet.2 Det kan också höja livskvaliteten.3

Hur hjälper noninvasiv ventilation för att behandla KOL?

Eftersom KOL påverkar din förmåga att andas ordentligt (andas in tillräckligt med syre och andas ut tillräckligt med koldioxid) kan du drabbas av två problem:

 1. inte tillräckligt med syre i blodet (hypoxi)
 2. för mycket koldioxid i blodet (hyperkapni)      

Även om syrgasbehandling kan hjälpa mot de låga syrenivåerna hjälper det inte mot koldioxidretention, men det kan noninvasiv ventilation göra.4

Med allt starkare evidens som stöder användningen av noninvasiv ventilation blir det en allt vanligare behandling tillsammans med standardbehandlingar för vissa patienter. Några av de fördelar med noninvasiv ventilation som har observerats är till exempel kortare sjukhusvistelser och färre återinläggningar, minskat behov av invasiv intubation5 och högre överlevnadsgrad och livskvalitet.3

Om du har symtom på hyperkapni, till exempel andfåddhet och huvudvärk på morgonen, kan du fråga din läkare om noninvasiv ventilation.

ResMed tillhandahåller noninvasiva ventilatorer som är lämpliga för personer med KOL.

Läs mer om ResMeds ventilatorer.

Referenser

 1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). “Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, 2015.” (accessed November 9, 2015) http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Report_2015_Sept2.pdf
 2. McKenzie DK et al. The COPDX Plan: Australian and New Zealand Guidelines for the management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2003. Med J Aust. 2003;178(6):S15-29.
 3. Köhnlein T et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe, stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Resp Med 2014;2:698-705.
 4. Brill SE and Wedzicha JA. Oxygen therapy in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014;9:1241–1252.
 5. Galli JA et al. Home non-invasive ventilation use following acute hypercapnic respiratory failure in COPD. Respir Med. 2014;108(5):722-8.