Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kronisk obstrukiv lungsjukdom (KOL) är en progressiv långvarig lungsjukdom som innefattar inflammerade och förtjockade luftvägar.¹ Med tiden gör sjukdomen det svårare att andas på grund av att luftvägarna är obstruerade, vilket begränsar luftflödet in i och ut ur lungorna.¹

Vad är KOL?

KOL är en progressiv lungsjukdom. Några av symtomen är riklig slemproduktion, hosta och andfåddhet. KOL kännetecknas av bronkit och emfysem, och risken för sjukdomen är högst för rökare.

Noninvasiv ventilation vid KOL. Kan det hjälpa?

Hur hjälper noninvasiv ventilation för att behandla KOL? Genom att förbättra utbytet av syre och koldioxid kan det minska sannolikheten för sjukhusvistelser och förbättra livskvaliteten hemma.

ResMeds noninvasiva ventilatorer för behandling av KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)

ResMeds ventilatorer kan hjälpa människor med KOL att hantera sin sjukdom. I vårt utbud av noninvasiva ventilatorer ingår modellerna Lumis™, Stellar™ och Astral™.

Diagnos och behandling av KOL

Hur diagnostiseras KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)? Hur behandlas KOL? Medicinering, motion, syre och ventilation kan hjälpa för att hantera sjukdomen.