Andningsbesvär

Din förmåga att andas när du sover eller är vaken kan påverkas av dina nedre luftvägar – det vill säga din lungyta. Detta kan bero på ett antal olika tillstånd i de nedre luftvägarna.

Vad händer vid normal andning?

För att förstå vad som hämmar din förmåga att andas ordentligt hjälper det att känna till hur normal andning ser ut.

Diagnos

Om du har en sjukdom som gör det svårt att andas ordentligt kan du behöva hjälp av en ventilator. Få mer information om rätt diagnosmetod för din sjukdom.

Diagnos

Diagnos

Om du har en sjukdom som gör det svårt att andas ordentligt kan du behöva hjälp av en ventilator. Få mer information om rätt diagnosmetod för din sjukdom.

OHS

Lär dig mer om Obesitas hypoventilationssyndrom (OHS): vad det egentligen är, fördelar med behandling, och ResMeds behandlingslösning.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Lär dig mer om kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL): vad det egentligen är, fördelar med behandling, och ResMeds behandlingslösning.

Neuromuskulär sjukdom

Lär dig mer om neuromuskulär sjukdom (NMD): vad det egentligen är, fördelar med behandling, och ResMeds behandlingslösning.

Restriktiv lungsjukdom

Lär dig mer om restriktiv lungsjukdom: vad det egentligen är, fördelar med behandling, och ResMeds behandlingslösning.

Andningsstöd för barn

Vi på ResMed finns här för att ge information och kunskap som bidrar till att göra ditt barns behandling så smidig som möjligt.