Vad ska jag göra om jag misstänker att det finns ett problem? | ResMed
Vad ska jag göra om jag misstänker att det finns ett problem?
Patienter och familjer > Diagnos och behandling > God sömn > Vad ska jag göra om jag misstänker att det finns ett problem?

Vad ska jag göra om jag misstänker att det finns ett problem?

Om du är för trött och inte har kraft att göra saker du gillar kan det finnas en bakomliggande orsak. Om du misstänker att du har en sömnstörning, som till exempel sömnapné, kan du få mer information här. Sömnapné påverkar fler än tre av tio män och nästan en av fem kvinnor, så du kan vara säker på att du inte är ensam.Om du har svårt att andas och misstänker att du har en andningsstörning kan du få mer information här. Det är också viktigt att du talar med din läkare om du är orolig för din hälsa.

Referenser

  1. Sömnrelaterade andningsstörningar påverkar 34 procent av alla män och 17 procent av alla kvinnor mellan 30 och 70 år Peppard et al. Increased Prevalence of Sleep-Disordered Breathing in Adults. Am J Epidemiol. 2013 (5.17).