Vad händer under sömnen | ResMed
Vad händer under sömnen?
Patienter och familjer > Diagnos och behandling > God sömn > Vad händer under sömnen?

Vad händer under sömnen?

Undrar du vad som händer under sömnen? Tänk på din kropp som en fabrik. När du somnar startar nattskiftet i din kropp:

  • Skadade celler läker
  • Ditt immunsystem förstärks
  • Kroppen återhämtar sig efter dagens aktiviteter
  • Ditt hjärt- och kärlsystem stärks inför nästa dag

Vi vet alla värdet av att sova gott, och vi har alla upplevt känslan av att vara utvilad efter en god nattsömn (och känslan av trötthet efter en dålig nattsömn). Men även om vi vet detta är det många av oss i dagens stressiga samhälle som inte får de sju till nio timmars kvalitetssömn våra kroppar behöver för att klara det vi behöver göra.

Kunskap om sömncykeln

Att känna till vad som händer under sömnen innebär att också känna till sömncykeln. Under natten går våra kroppar igenom två återkommande sömnfaser: REM (Rapid Eye Movement) och NREM (non-Rapid Eye Movement). Båda faserna är viktiga för olika funktioner i våra kroppar. Exempelvis frigörs ett hormon som är viktigt för tillväxt och utveckling endast i den sista fasen av NREM-sömn.

Om REM- och NREM-cyklerna avbryts flera gånger per natt – på grund av snarkning, andningssvårigheter eller ofta återkommande uppvaknanden under natten – går vi miste om viktiga processer i kroppen, vilket kan påverka vår hälsa och vårt välbefinnande inte bara nästa dag, utan också på lång sikt.

Vad händer om du inte får tillräckligt mycket sömn?

Om din kropp inte får möjlighet att ladda om batterierna ordentligt (genom att gå igenom de två sömnfaserna, REM och non-REM) börjar du nästa dag på minus från början. Du kan uppleva följande:

  • Du känner dig dåsig, på dåligt humör eller ibland nedstämd.
  • Då har svårt att ta in ny information på jobbet, att komma ihåg saker eller att fatta beslut.
  • Du känner ett sug efter onyttigare mat, vilket kan leda till viktuppgång1.

Om detta sker dag efter dag och natt efter natt kan du säkert föreställa dig vilken belastning det innebär för ditt nervsystem, din kropp och din hälsa som helhet. Så om du inte sover gott eller inte känner dig i form är det viktigt att du rådfrågar din läkare.

Referenser

  1. Studier visar att sömniga människor också tenderar att föredra kolhydratrik och fet mat. Morselli L, Leproult R, Balbo M, Spiegel K. Role of sleep duration in the regulation of glucose metabolism and appetite. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. Okt 2010. Delar av denna forskning stöddes av anslag från US National Institute of Health. 24(5):687-702