Patienter och familjer | ResMed
Patienter och familjer
Tips för god sömn

Lär dig att sova bättre så att du har tillräckligt med energi att leva livet som du vill.

Mer information om sömnapné

Lär dig symptomen på sömnapné och andra andningsstörningar.

Få en diagnos

Ta reda på om behöver genomföra en sömnstudie, antingen i hemmet eller på en sömnklinik.

Lär dig mer om normal andning

Ta reda på vad som hämmar din förmåga att andas ordentligt genom att förstå hur normal andning ser ut.

Få en diagnos

Ta reda på om behöver delta i en sömnstudie, antingen i hemmet eller på en sömnklinik.

Se behandlingsalternativ

Se alla behandlingsalternativ för olika andningsbesvär.

Sömnapné

Tips för god sömn

Lär dig att sova bättre så att du har tillräckligt med energi att leva livet som du vill.

Mer information om sömnapné

Lär dig symptomen på sömnapné och andra andningsstörningar.

Få en diagnos

Ta reda på om behöver genomföra en sömnstudie, antingen i hemmet eller på en sömnklinik.

Ventilationsbehandling

Lär dig mer om normal andning

Ta reda på vad som hämmar din förmåga att andas ordentligt genom att förstå hur normal andning ser ut.

Få en diagnos

Ta reda på om behöver delta i en sömnstudie, antingen i hemmet eller på en sömnklinik.

Se behandlingsalternativ

Se alla behandlingsalternativ för olika andningsbesvär.

Se behandlingsalternativ

Se de olika behandlingsalternativen för sömnapné och andra andningsstörningar.

Välj rätt utrustning

Ta reda på vilka masker, apparater och tillbehör som passar dig bäst.

Få hjälp

Skaffa alla artiklar, bruksanvisningar och annat hjälpmaterial som du behöver för att få ut det mesta av din behandling.

Se behandlingsalternativ

Se alla behandlingsalternativ för olika andningsbesvär.

Välj rätt utrustning

Ta reda på vilka masker, apparater och tillbehör som passar dig bäst.

Få hjälp

Skaffa alla artiklar, bruksanvisningar och annat hjälpmaterial som du behöver för att få ut det mesta av din behandling.

Sömnapné

Se behandlingsalternativ

Se de olika behandlingsalternativen för sömnapné och andra andningsstörningar.

Välj rätt utrustning

Ta reda på vilka masker, apparater och tillbehör som passar dig bäst.

Få hjälp

Skaffa alla artiklar, bruksanvisningar och annat hjälpmaterial som du behöver för att få ut det mesta av din behandling.

Ventilationsbehandling

Se behandlingsalternativ

Se alla behandlingsalternativ för olika andningsbesvär.

Välj rätt utrustning

Ta reda på vilka masker, apparater och tillbehör som passar dig bäst.

Få hjälp

Skaffa alla artiklar, bruksanvisningar och annat hjälpmaterial som du behöver för att få ut det mesta av din behandling.

Att leva med sömnapnébehandling

Lär dig hur man vänjer sig vid sömnapnébehandling.

Få hjälp

Skaffa alla artiklar, bruksanvisningar och annat hjälpmaterial som du behöver för att få ut det mesta av din behandling.

Se garantiinformation

Läs all garantiinformation för din ResMed-produkt.

Att leva med andningsbesvär

Få reda på vad som händer under normal andning och när du anses ha en åkomma.

Få hjälp

Skaffa alla artiklar, bruksanvisningar och annat hjälpmaterial som du behöver för att få ut det mesta av din behandling.

Se garantiinformation

Läs all garantiinformation för din ResMed-produkt.

Sömnapné

Att leva med sömnapnébehandling

Lär dig hur man vänjer sig vid sömnapnébehandling.

Få hjälp

Skaffa alla artiklar, bruksanvisningar och annat hjälpmaterial som du behöver för att få ut det mesta av din behandling.

Se garantiinformation

Läs all garantiinformation för din ResMed-produkt.

Ventilationsbehandling

Att leva med andningsbesvär

Få reda på vad som händer under normal andning och när du anses ha en åkomma.

Få hjälp

Skaffa alla artiklar, bruksanvisningar och annat hjälpmaterial som du behöver för att få ut det mesta av din behandling.

Se garantiinformation

Läs all garantiinformation för din ResMed-produkt.

Ta kontroll över din sömnapnébehandling med myAir

Sömndata, användbara tips, individanpassad coachning...

Få allt detta via myAir!

Det är gratis och tillgängligt via din smartenhet eller dator.