Vårt mål | ResMed
Vårt mål

Vårt mål

Målet vårt er å endre 20 millioner liv innen 2020. Vi er stolte over å lage utstyr og tilkoblede helseløsninger som gir mennesker med søvnapné og andre åndedrettssykdommer den gaven det er å kunne trekke pusten.

Mål og målsetninger

Målet vårt er å levere livsendrende produkter og tilkoblede helseløsninger til pasienter i hele verden med søvnapné eller andre åndedrettslidelser, og å spre bevissthet om disse lidelsene og behandlingene. Målet vårt er todelt:

1.   Å gi livsendrende diagnoser og behandlinger til pasienter med søvnapne, COPD og andre åndedrettssykdommer, og

2.   Muliggjøre ekstern- og selvovervåking via våre behandlingsenheter for å forbedre pasientenes resultater og helse, samt klinikerens effektivitet ved pasienthåndtering.

Vi selger en omfattende produktserie i mer enn 120 land verden over gjennom direkte kontorer og et nettverk med distributører. I tillegg er mer enn 4 millioner ResMed-enheter skytilkoblet, og deler relevante data med klinikere og pasientene selv, for å forbedre deres behandlingsopplevelse, adheranse og generelle helse.

Vi gir 7 prosent av vår årlige omsetning til forskning og utvikling, og har som mål å fremme innovativ teknologi innen søvn- og åndedrettsmedisin, å kommersialisere innovative produkter som innlemmer disse teknologiene verden rundt, og til enhver tid å utøve de strengeste standarder når det gjelder etikk og kvalitet.