ResMeds-produktveiledning

Hvis du vil ha kliniske veiledninger for ResMed-produkter, veiledning for hurtigoppsett og all annen støtteinformasjon, se den relevante produktstøttesiden. Vanlige spørsmål for å hjelpe deg med konfigurasjon og feilsøking er tilgjengelig nedenfor.

Vanlige spørsmål om Stellar

Vanlige spørsmål om ResMed Stellar 100 og Stellar 150-ventilatorer

Vanlige spørsmål om Astral

Vanlige spørsmål om ResMed Astral-respiratorer

Mer støtte for opplæring og behandling