Tips for hurtig NIV-aksept på sykehus

Vellykket behandling med ikke-invasiv ventilasjon avhenger av en rekke faktorer. En av de viktigste er pasientaksept. Denne artikkelen inneholder tips for å oppmuntre pasientene dine til å raskt tilpasse seg NIV.

Valg av utstyr

Det å velge riktig utstyr for ikke-invasiv ventilasjon består i å identifisere den rette ventilatoren for behandlingen, den rette kretskonfigurasjonen samt riktig NIV-maske.

Ventilerte NIV-masker (som muliggjør fjerning av utåndet CO2 via ventileringsåpninger i maskesystemet) brukes med et apparat som krever en enkeltkrets.

Ikke-ventilerte NIV-masker brukes med apparater som har en innebygd ekspirasjonsventil i kretsen eller lar pasienten puste ut gjennom ekspirasjonsblokken (brukes med dobbeltkrets). 

Du ville også bruke filtre eller en fukter i henhold til sykehusets retningslinjer.

Forklar behandlingen til pasienten

Pass på at pasienten forstår hva du skal gjøre slik at pasienten samarbeider med deg, eventuell frykt fjernes og angst reduseres.

Sett pasienten i riktig stilling

Sett pasienten i sittende stilling for å bidra til å redusere pustearbeidet, optimalisere lungeutvidelsen og forbedre komforten.

Velg en maske

Kontroller at riktig maskestørrelse er valgt.

Konfigurer ventilatoren og sett i gang behandlingen

Så snart ventilatoren er konfigurert med riktig krets og maske, kan du måtte gjennomføre en kretskonfigurasjon. Kontroller ventilatorprodusentens retningslinjer.

Start behandlingen ved lave trykk. Hold masken (eller la pasienten holde masken) mot pasientens ansikt til pasienten er komfortabel med behandlingen. Deretter settes stroppene på for å holde masken på plass, og trykket økes sakte til ønskede innstillinger. Fortsett å lære opp og gi pasienten trygghet.

Titrer oksygentilførselen

Titrer oksygennivået, inspiratorisk og ekspiratorisk positivt luftveistrykk (IPAP/EPAP eller PS og PEEP). Målet er å oppnå tilstrekkelig utåndet tidalvolum, regulere respirasjonsfrekvensen, forbedre oksygeneringen, redusere pustearbeidet og forbedre pasientkomforten.

Overvåk pasienten

Overvåk og juster så pasienten puster i synkronisering med ventilatoren. Fjern eventuell maskelekkasje ved å justere stroppene etter behov.

Fortsett å overvåke respirasjonsfrekvensen, oksygenmetningen, tidalvolumet, minuttvolumet, respirasjonsarbeidet og arterielle blodgasser i henhold til sykehusets retningslinjer.

Overvåk pasientens komfortnivåer, juster masken og innstillingene etter behov og fortsett å trene og forsikre pasienten gjennom behandling.

Mer støtte for opplæring og behandling