Støtte for opplæring og behandling

Vi vil hjelpe deg med å ventilere pasienter enkelt, vellykket og problemfritt.

Her er noen dokumenter til å hjelpe deg med å:

1. Forbedre pasienters aksept av ikke-invasiv ventilasjonsbehandling

2. Løse problemer som oppstår ved ikke-invasiv ventilasjon og fukting

3. Få tilgang til hurtigstartveiledninger og kliniske veiledninger for ResMed-produkter

4. Finne ut hvordan du konfigurerer og feilsøker ventilatorer og fuktere

5. Forbedre kunnskapene dine om ventilasjon gratis på nettet

Fuktingsstøtte for ventilatorer

Fuktingsstøtte for ventilatorer

Hvorfor brukes en fukter med en ventilator? Oppsett, justering og problemløsing for sykehus-fuktere.

Tips for igangsetting av ikke-invasiv ventilasjon

Vellykket NIV avhenger av å vinne pasientaksept. Her er noen tips for å sikre aksept.

Tips for igangsetting av ikke-invasiv ventilasjon

Tips for igangsetting av ikke-invasiv ventilasjon

Vellykket NIV avhenger av å vinne pasientaksept. Her er noen tips for å sikre aksept.

Kompatibilitet for maske/apparat

Kompatibilitet for maske/apparat

Råd om tilpasning, utskifting og rengjøring av en sykehusmaske.

ResMeds-produktveiledning

Alle ResMed-produktveiledninger inkluderte kliniske veiledninger og hurtigstartveiledninger.

ResMed-garantiinformasjon for alle produkter

ResMed Academy Online

ResMed Academy Online er utformet for å tilby helsepersonell og medisinsk-teknisk personell enkel tilgang til et stort utvalg opplæringsressurser. Studenter kan melde seg på nettbaserte kurs, fullføre opplæringsaktiviteter og følge fremdriften på fullføringen av sine nettbaserte kurs komfortabelt hjemmefra eller på jobben.

ResMed Academy Online

ResMed Academy Online

ResMed Academy Online er utformet for å tilby helsepersonell og medisinsk-teknisk personell enkel tilgang til et stort utvalg opplæringsressurser. Studenter kan melde seg på nettbaserte kurs, fullføre opplæringsaktiviteter og følge fremdriften på fullføringen av sine nettbaserte kurs komfortabelt hjemmefra eller på jobben.