Ventilasjonsforskning

Gjennom sitt tette samarbeid med det globale medisinske miljøet, satser ResMed på støtte for pågående forskning om rollen til mekanisk ventilasjon i å forbedre helsetilstander hos sykehuspasienter med respirasjonslidelser.

Få tilgang til nyere og relevant klinisk forskning på respirasjonsbehandling.

Fordelene med ikke-invasiv ventilasjon for KOLS på sykehuset og hjemme

NIV hjelper pasienter med KOLS og hyperkapni på sykehuset og hjemme.

iVAPS kontra standard ikke-invasiv ventilasjon

En studie som sammenligner standard ikke-invasiv ventilasjon med autotitrerende ikke-invasiv ventilasjon

Å identifisere KOLS-eksaserbasjoner tidlig

Det å overvåke respirasjonsfrekvensen hjemme kan legge til rette for tidlig inngripen for KOLS-pasienter som opplever eksaserbasjoner.

Forbedre overlevelse for KOLS ved bruk av NPPV

Forbedring av overlevelse hos pasienter med KOLS ved hjelp av ikke-invasiv ventilasjon over lang tid.

Hjemmeventilasjon senker risikoen ved KOLS

Senk risikoen for acidoserespirasjonssvikt med ikke-invasiv ventilasjon i hjemmet.

Sammenligning av S/T-modus med iVAPS-modus for en KOLS-pasient1

Kasusstudie av en eldre KOLS-pasient som byttet fra ST-modus til iVAPS

NIV-innledningsprotokoll

Hvordan innlede NIV for pasienter med kronisk respirasjonsinsuffisiens eller svikt.

Gjentatte eksaserbasjoner ved KOLS

Gjentatte acidose-eksaserbasjoner ved KOLS. En økonomisk analyse av hjemmebehandling.

ResMed Academy Online

ResMed Academy Online

ResMed Academy Online er utviklet for å tilby helsepersonell og medisinsk utstyr-fagfolk enkel tilgang til et stort utvalg opplæringsressurser. Studenter kan melde seg på nettbaserte kurs, fullføre opplæringsaktiviteter og følge fremdriften på fullføringen av sine nettbaserte kurs komfortabelt hjemmefra eller på jobben. ResMed Academy Online kan forbedre behandlingen du tilbyr, ved å holde deg oppdatert om nye bruksområder, kommende teknologi og innsikt i nye teknikker innen søvnmedisinsk og respiratorisk behandling.

Kurs og opplæring

Vi gir grundig og god opplæring til alle våre kunder i Norge. Alle kundene får opplæring på brukerstedet ved leveranse og de vil få tett og god oppfølging. Opplæringen vil være en god blanding av daglig oppfølging, kurs, seminarer og e-læring. Vi har høy kvalitet på innholdet og hyppig frekvens på kurs og annen opplæring.

Kursoversikt

Her finner du oversikten over vårt nåværende kurstilbud. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle vårt tilbud av kurs og seminarer. Følg med på våre nettsider for oppdatert oversikt.

Referanser

  • 01

    Tilpasset fra: Teijin Pharma Limited