ResMed melder om økonomiske rekordresultater for kvartalet som endte 31. des. 2013

SAN DIEGO, 23. jan. 2014 -- ResMed Inc. (NYSE: RMD) meldte i dag om rekordomsetning og -overskudd for kvartalet som endte 31. des. 2013.  Omsetningen for kvartalet som endte 31. des. 2013 var USD 384,3 millioner, en økning på 2 prosent (en økning på 1 prosent på konstant valutagrunnlag) i kvartalet som endte 31. des. 2012.  Når det gjelder kvartalet som endte 31. des. 2013, var nettoinntekten USD 86,6 millioner, en økning på 11 prosent sammenlignet med kvartalet som endte 31. des. 2012.  Utvannet fortjeneste per aksje for kvartalet som endte 31. des. 2013 var USD 0,60, en økning på 13 prosent sammenlignet med kvartalet som endte 31. des. 2012.  

Salgsmessige, generelle og administrative utgifter for kvartalet som endte 31. des. 2013 var USD 111,7 millioner, en økning på 4 prosent (en økning på 5 prosent på konstant valutagrunnlag) i kvartalet som endte 31. des. 2012.  Salgsmessige, generelle og administrative kostnader for kvartalet som endte 31. des. 2013 var 29,1 prosent av omsetningen, sammenlignet med 28,6 prosent i kvartalet som endte 31. des. 2012.    

FoU-utgifter for kvartalet som endte 31. des. 2013 var USD 29,5 millioner eller 7,7 prosent av omsetningen.  FoU-utgifter ble redusert med 3 prosent (en økning på 5 prosent på kontant valutagrunnlag) sammenlignet med kvartalet som endte 31. des. 2012.  FoU-kostnader bedret seg som følge av kursfallet for den australske dollaren mot den amerikanske dollaren.

Selskapet avskrev oppkjøpte immaterielle aktiva på USD 2,5 million (USD 1,9 millioner, etter skatt) i kvartalet som endte 31. des. 2013.  Aksjebaserte kompensasjonskostnader påløp i løpet av kvartalet som utløp 31. des. 2013 på USD 10,7 millioner (USD 7,2 million, etter skatt) som bestod av utgifter forbundet med aksjeopsjoner, bundne aksjeenheter og vår ansattaksjekjøpsplan.  

Når det gjelder de seks månedene som endte 31. des. 2013, var omsetningen på USD 742,0 millioner, en økning på 4 prosent i løpet av de seks månedene som endte 31. des. 2012 (en økning på 3 prosent på konstant valuta-grunnlag).  Når det gjelder de seks månedene som endte 31. des. 2013, var nettoinntekten USD 167,6 millioner, en økning på 12 prosent sammenlignet med de seks månedene som endte 31. des. 2012.  Utvannet fortjeneste per aksje for de seks månedene som endte 31. des. 2013 var USD 1,15 per utvannet aksje, en økning på 13 prosent sammenlignet med kvartalet som endte 31. des. 2012.

I det andre kvartalet av regnskapsåret 2014, var omsetningen utenfor Amerika USD 177,7 million, en økning på 8 prosent i forhold til tidligere års kvartal.  I konstant valuta-forstand økte omsetningen utenfor Amerika med 5 prosent. Omsetningen i Amerika falt med 2 prosent sammenlignet med det foregående årets kvartal til USD 206,6 millioner. Driftsfortjenesten for desemberkvartalet vokste til USD 105,0 millioner, kontantstrøm fra drift var USD 84,2 millioner, mens bruttomarginen ble utvidet til 64,7 prosent, alle utviste robust driftsytelse. I løpet av kvartalet kjøpte selskapet også 1,5 millioner aksjer tilbake til en kostnad på USD 74,0 millioner som del av den pågående kapitalforvaltningsordningen.

Mick Farrell, ResMeds CEO, kommenterte "Selv om vi er skuffet over tallene for USA, er de to nøkkelproblemene, som vi tidligere har nevnt, markedsomstillinger på grunn av anbudskonkurranse og økt konkurranseaktivitet. Når det er sagt, er anbudskonkurransenes virkning på volumet på det amerikanske markedet i ferd med å bli moderat, og vi samarbeider med de amerikanske kundene våre for å posisjonere oss for veksten som vi forventer fremover. Det er viktig å merke seg at vi har en omfattende rekke av produkter som venter på å bli lansert så vi er fortsatt optimistiske angående fremtidig vekst på det amerikanske markedet.

Som et eksempel på selskapets liste over nye produkter som kommer, sa Farrell "Tidligere i måneden i USA lanserte vi vårt nye AirFit™ P10-neseputesystem, som er en ultralett, ultrastillegående maske som består av bare tre deler, inkludert nye myke og stabile QuickFit™-hodestropper og en ny ventileringsteknologi kalt QuietAir™. AirFit P10 er 50 prosent mer stillegående og 50 prosent lettere enn forløperen, og sprer luften med minimal forstyrrelse for pasienter eller de som sover med dem.  Kort sagt er det en eksepsjonell maske. Pasientanmeldelsene har vært veldig positive, og det er to til nye masker i vente, planlagt lansert dette regnskapsåret.

I løpet av andre kvartal, godkjente helseovervåkningsorganet Stellar™-ventilatoren vår for salg i Brasil. Og vi er i rute for lansering av den nye generasjonen av ventilatorer for respirasjonsbehandling i Europa i regnskapsåret 2014, med andre markeder deretter. Vi forventer at disse lanseringene og andre produkter fra pipelinjen vår kommer til å drive ytterligere vekst i de globale markedene," sa han.

I løpet av dette første kvartalet har vi dratt nytte av vår brede globale diversifisering med solid vekst fra de europeiske teamene våre og i fremvoksende marked-landene. De tyske hjemmebehandlings- og forhandlervirksomhetene våre gjorde det godt dette kvartalet og salget var sterkt i Storbritannia og Nord-Irland, Sveits og i europeiske land hvor vi ikke har direkte datterselskaper. Vi er fornøyd med de globale driftsresultatene, som gjør det mulig for oss å bedre bruttomarginene våre, og øke inntjeningen med tosifret vekst i dette kvartalet," fortsatte Farrell.

"Det finnes fremdeles muligheter for vekst innenfor søvn, respirasjonsbehandling og kardiorespirasjonsmarkeder i alle geografiske områder.  Vi fortsetter å fokusere på å forbedre livskvalitet for pasienter som lider av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser og respirasjonsinsuffisiens, herunder kronisk obstruktiv lungesykdom. Teamet vårt har som mål å forhindre sykdomsprogresjon, forbedring av resultater og reduksjon av kostnadene for forvaltning for noen av de mest kostbare kroniske sykdommene i det globale helsesystemet, herunder hjerte- og karsykdom."

ResMed-styret har i dag kunngjort et utbytte for kvartalet på USD 0,25 per aksje, med registreringsdato 19. feb. 2014, og betalbar den 19. mars 2014. Utbyttet utbetales i amerikansk valuta til aksjonærer med ResMeds ordinære aksjer omsatt på New York-aksjebørsen (NYSE). Innehavere av Chess Depositary Instrument (CDI) omsatt på den australske verdipapirbørsen, mottar et tilsvarende beløp i australsk valuta, basert på vekslingskursen på registreringsdatoen og som gjenspeiler et 10:1 forhold mellom CDI-er og NYSE-aksjer.  Fordi de to børsene har forskjellige prosedyrer for oppgjør og overføring blir eks-utbytteperiodene før registreringsdatoen forskjellig for ordinære aksjer og for CDI-er. Eks-utbyttedatoen blir 13. feb. 2014 for CDI-innehavere og 15. feb. 2014 for aksjonærer med ordinære aksjer. Som følge av disse forskjellene har ResMed bedt om unntak fra ASXs oppgjørsdriftsregler, noe som gir ResMed muligheten til å behandle konvertering mellom ordinære aksjer og CDI-registre fra 13. feb. 2014 til 19. feb. 2014 inkludert. 

Om ResMed

ResMed er en global leder innenfor utvikling, produksjon og markedsføring av medisinske produkter for diagnose, behandling og administrasjon av respirasjonslidelser, med fokus på søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. Selskapet satser på å utvikle nyskapende produkter for å forbedre livene til de som lider av disse tilstandene, og for å øke bevisstheten hos pasienter og helsepersonell rundt de potensielt alvorlige helsekonsekvensene av ubehandlede søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. Hvis du vil mer informasjon om ResMed, besøk www.resmed.com.

ResMed vil holde en konferansesamtale kl. 13.30 amerikansk stillehavstid for å diskutere disse kvartalsresultatene.  Enkeltpersoner som vil ha tilgang til konferansesamtalen kan gjøre det via ResMeds nettsted på www.resmed.com eller ved å ringe 847-585-4405 (innenlandssamtaler) eller +1 847-585-4405 (utenlandssamtaler) og skrive inn passordkodenr. 36303553.   Sett av ekstra tid før du ringer for å gå til nettstedet og laste ned mediespilleren for strømmetjenester (Windows Media Player) som kreves for å lytte til internett-kringkastingen.  Nettarkivet av sendingen blir tilgjengelig omtrent 30 minutter etter den direkte samtalen, og er tilgjengelig i to uker.  En avspilling av konferansesamtalen kan lyttes til ved å ringe 630-652-3042 (innenlandssamtaler i USA) og +1 630-652-3042 (utenlandssamtaler) og skrive inn konferanse-ID-

For investorer: Ytterligere informasjon kan skaffes ved å kontakte David Pendarvis hos ResMed Inc., San Diego, på (858) 836-5983; Brett Sandercock hos ResMed Limited, Sydney, på (+612) 8884-2090; eller ved å besøke selskapets flerspråklige nettsted på www.resmed.com. 

For nyhetsmedia: Kontakt Gretchen Griswold, direktør i Global Corporate Communications på (858) 836-6789.

Utsagn i denne utgivelsen som ikke er historiske fakta er ""fremtidsrettede utsagn som følge av Private Securities Ligation Reform Act fra 1995. Disse fremtidsrettede utsagnene, inkludert utsagn vedrørende selskapets fremtidige utbytte, inntjening eller utgifter, nye produktutviklinger og nye markeder for selskapets produkter, er gjenstand for risiko og usikkerhet, som kan føre til at de faktiske resultatene avviker fra de som er anslått eller antydet i de fremtidsrettede utsagnene. Disse risikoene og usikkerhetene drøftes i selskapets årsrapport på skjemaet 10-K for det siste regnskapsåret og i andre rapporter selskapet innrapporterer til det amerikanske kredittilsynet, U.S. Securities & Exchange Commission.  Disse rapportene er tilgjengelig på selskapets nettsted.