University of Sydney og ResMed inngår samarbeidsavtale for å akselerere forskning innen søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser og biomedisinsk teknikk

SYDNEY, 14. mai 2013 – University of Sydney og ResMed Limited kunngjorde i dag en ny samarbeidsavtale som inkluderer betydelig og langsiktig finansiering av forskning på universitetet, som i siste instans kommer til å hjelpe hundretalls millioner som lider av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser verden over.

I henhold til en avtale nylig inngått mellom partene skal ResMed Limited betale  AU25 millioner til universitetet for å støtte arbeidet, inkludert opprettelsen av to vedvarende professorstillinger kalt ResMed Chair of Sleep Medicine for søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med fokus på kronisk sykdom og ResMed Chair of Biomedical Engineering med vektlegging på bioinformatikkforskning, samt finansiering av forskning i tilknyttede områder. Avtalen inneholder også ett oppgjør for juridisk prosess mellom partene i australsk føderal rett vedrørende en tvist om en tidligere lisensieringsavtale.

”Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser er et globalt helseproblem som påvirker en av fem voksne, med omfattende konsekvenser, som andre kroniske lidelser, for eksempel hypertensjon og hjertesvikt” sa ResMed Chief Executive Officer Michael Farrell. ”Med denne samarbeidsavtalen, ser vi fram til at universitetets forskning kommer til å avdekke ny informasjon om bekjemping av denne kostbare og livstruende lidelsen”.

ResMed er en innovatør og pioner innen utvikling av produkter for behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser og respirasjonslidelser, herunder KOLS. Selskapets Sydney-bygninger er et produksjons- og innovasjonssenter og hovedkvarter for selskapets Asia-Stillehavsområdets drift og sysselsetter mer enn 1200 personer lokalt.

Universitetets Vice-Chancellor, dr Michael Spence uttrykte sin takk til ResMed for slikt et positivt bidrag og sa at denne avtalen ”gir universitetet muligheten til å ytterligere utvikle sin banebrytende forskning på disse kritisk viktige områdene, samt gi fremtidige muligheter til forskerne våre”.

University of Sydneys Medical and Health Sciences Research Program er av verdensklasse, som det går frem av rapporten 2012 Excellence in Research for Australia som rangerte dette programmet ”godt over verdensstandarden”.