ResMed varsler telekonferanse og webkast for å drøfte resultatene for andre kvartal 2014

ResMed varsler telekonferanse og webkast for å drøfte resultatene for andre kvartal 2014

SAN DIEGO, 23. jan. 2014 --   ResMed Inc. (NYSE: RMD) varslet i dag at  torsdag 23. januar 2014 offentliggjøres resultatene for andre kvartal og seks måneder av regnskapsåret 2014, som endte31. desember 2013. En pressemelding med   ResMedsresultater kunngjøres etter13.00amerikansk stillehavstid og selskapet skal avholde en konferansesamtale og webkast for å gå gjennom resultatene, markedstrender og fremtidige utsikter.

Telefonkonferansen planlegges å begynne kl.   13.30 amerikansk stillehavstid og webkast er påResMedsnettsted påhttp://investor.resmed.com.  Gå til denne delen av nettsiden 5–10 minutter før telefonsamtalen og klikk på symbolet for "Q2 2014 resultat-webcast." Nettarkivet for sendingen blir tilgjengelig omtrent 30 minutter etter den direkte samtalen, og forblir tilgjengelig i to uker.

Tidspunkter for internasjonale telefonsamtaler vil være:

21.30 

London

08:30 

Sydney, Australia (24. januar 2014)

HVIS DU VIL DELTA i telefonkonferansen, ringer du ett av numrene nedenfor minst 10 minutter før samtalen begynner, og identifiser deg for operatøren:

US:

847-585-4405

Utenfor US:

+1 847-585-4405    

Konferansenavn:

Q2 2014 ResMed Inc. Results Conference Call

Deltaker-passord:

36303553

Avspilling av sendingen er tilgjengelig omtrent 30 minutter etter telefonsamtalen, og forblir tilgjengelig i to uker på:

US:                             

630- 652-3042  

Utenfor US:                 

+1 630-652-3042  

Passord:                     

36303553

ResMed er en global leder innenfor utvikling, produksjon og markedsføring av medisinske produkter for diagnose, behandling og administrasjon av respirasjonslidelser, med fokus på søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. Selskapet satser på å utvikle nyskapende produkter for å forbedre livene til de som lider av disse tilstandene, og for å øke bevisstheten hos pasienter og helsepersonell rundt de potensielt alvorlige helsekonsekvensene av ubehandlede søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser.

Du finner ekstra informasjon ved å kontakte   Constance Bienfait  hosResMed Inc.på +1 (858) 836-5971, eller ved å besøke selskapets nettsted påwww.resmed.com.