Spesielle hensyn for barnepasienter

Å påvise et barns tidalvolum og/eller respirasjonsforsøk krever sensitive algoritmer og teknologi. ResMed har konstruert apparater for respirasjonsstøtte som krever avansert inspirasjonstid-triggerfølsomhet, som slik forbedrer synkronisering og respirasjonsstøtte for barnet.

 • ResMed ventilatorer tilbyr justerbare triggerfølsomheter, noe som gir klinikere muligheten til å velge høy eller veldig høy følsomhet for å gjøre trigging lettere.
 • ClimateLineMAX™-slangen kobles praktisk til baksiden av ResMed S9TM-apparatet, noe som fjerner ubeleiligheten ved en egen slangetilkobling til masken. Dermed kan oksygenet blandes fullstendig med oppvarmet, fuktet luft.
 • Stellar™- og AstralTM-seriene av ventilatorer lar oksygen kobles direkte til ventilatoren, noe som reduserer sannsynligheten for at det går ut over triggingen.

Noen barn trenger en hevet respirasjonsfrekvens for å oppnå tilstrekkelig minuttventilasjon og/eller pasientsynkronisering.

 • Stellar-apparater leverer en justerbar respirasjonsfrekvens på opptil 60 bpm.

 • Stellar- og Astral-seriene har også en modus for trykkstøttekontroll (PAC), som gir klinikere muligheten til å stille inn både en backup-frekvens og en fast inspirasjonstid.

Utilsiktede lekkasjer er uunngåelige, spesielt for barnepasienter som ofte er på farten, eller som ennå ikke forstår at masken må has på.

 • ResMed-ventilatorer gir klinikere muligheten til å stille inn et ""kort Ti maks for barnepasienter, for å sørge for at hvert åndedrag avsluttes, selv om det skulle forekomme en stor lekkasje.

NIV kan brukes til å behandle akutt respirasjonssvikt.

 • Stellar er godkjent for barnepasienter på sykehuset og hjemme.
 • Denne Stellar-serien har en omfattende meny med alarmalternativer, samt integrert oksymetri, som gjør den ideell for bruk med ikke-invasiv behandling på barn.
 • Med Stellar, kobles opptil 30 l/min oksygen direkte til apparatet, og tilbyr også en FiO 2-overvåkningsalternativ, egnet for sykehusbruk.

For barnepasienter er det viktig å sørge for at bilevelapparatet har egnede alarmer.

 • De fleste av ResMeds ventilatorer inkluderer alarmer som strømbrudd og apparatsvikt.
 • Stellar og Astral tilbyr en omfattende meny av alarmalternativer, herunder en apnéalarm.

Utformet med tanke på dine barnepasienter.

 • Stellar ventilatorer lar klinikerne bruke PAC-modus, som sørger for en spesifisert pustefrekvens og inspirasjonstid.
 • Alternativt kan Stellar- og VPAP-apparater gi klinikerne muligheten til å stille inn Ti Min, som sørger for minimums inspirasjonstid i S- og ST-modus.

Barnepasienter kan foreskrives et oksymeter.

 • Stellar-ventilatorer og VPAP-apparater har et integrert oksymeter med alarmer. Det integrerte oksymeteret forbedrer effektiviteten for helsepersonell.

Det er viktig for familier med barn som bruker NIV å kunne delta i normale aktiviteter og ekskursjoner som gir livskvalitet og muligheter til å knytte relasjoner.

 • Stellar-ventilatorer er utstyrt med et internt batteri for ekstra mobilitet.
 • Batteriene gjør det enklere med kontinuerlig behandling for barnepasienter.
 • I tillegg kan mange ResMed-ventilatorer tilpasses ResMed Power Station II (RPS II), som kan gi fra åtte til seksten timers batterivarighet (avhengig av om ett eller to batterier brukes). (For eksempel har batteriet en brukstid på 8 timer i PAC-modus med trykkinnstillinger ved EPAP 5 cm H2O, IPAP 15 cm H2O og 20 bmp – to batterier kan kobles til samtidig.)

Mer om ventilasjon for barnepasienter