Behandlings­alternativer for restriktiv lungesykdom

Å behandle en pasient med respirasjonssvikt forårsaket av restriktiv lungesykdom, hovedsakelig brystvegglidelse, kan bidra til å lindre noen av symptomene for dårlig respirasjon, inkludert:

 • dyspné ved anstrengelse1
 • perifert ødem1
 • ortopné1
 • hodepine på morgenen,1
 • trøtthet1
 • dårlig søvnkvalitet1
 • dårlig appetitt.

Indikasjoner for NIV for behandlingen av respirasjonssvikt inkluderer symptomer eller tegn på cor pulmonale, og en av de følgende:

 • Arteriell PaCo2 ≥ 45 mmHg på dagtid
 • SaO<2 88 % i fem sammenhengende minutter om natten
 • Progressiv nevromuskulær sykdom (NMD) med Plmax < 60 cmH<2O eller FVC 50 % av anslått verdi

Ikke-invasiv ventilasjon (NIV) er et effektiv behandlingsalternativ for hyperkapnisk respirasjonssvikt hos pasienter med en brystvegglidelse.1

Referanse

 • 01

  Shneerson JM, Simonds AK. Ikke-invasiv ventilasjon for brystvegglidelser og nevromuskulære lidelser. Eur Respir J 2002; 20:480-487

Mer om restriktiv lungesykdom