Behandlings­alternativer for hypoventilasjons­syndrom (OHS)

Anbefalt behandling for OHS-pasienter inkluderer: et kontrollert vekttap-program1og nattlig positivt luftveistrykk, altså ikke-invasiv ventilasjon (NIV).2

Vekttap

Fordi vekt er en ledende årsak til OHS, er vekttap det første trinnet i behandlingen av pasienter som man har mistanke om at har OHS. Å gå ned i vekt forbedrer ikke bare deres generelle helse, men kan også forbedre alveolær ventilasjon [PaCO2] og arteriell oksygentensjon [PaO2].3

I tillegg til å følge et vekttap-program, skal pasienter overvåkes gjennom: 

 • testing av arteriell blodgass
 • testing av lungefunksjon
 • polysomnografi
 • thorax-røntgen.

Ikke-invasiv ventilasjon (NIV)

Hovedmålene for behandling av en OHS-pasient er å:

 • normalisere arteriell karbondioksidtensjon (PaCO2 45 mmHg)
 • forhindre hypoksemi under søvn og i våken tilstand
 • forhindre erytrocytose, lungehypertensjon og respirasjonssvikt
 • lindre hypersomni og endret bevissthet.

Behandling med ikke-invasiv ventilasjon oppnår disse målene og er mange steder observert som effektiv behandling av OHS.2

Referanser

 • 01

  Piper JP, Grunstein RR. Obesity hypoventilation syndrome. (2011) Am J Respir Crit Care Med 183:292-298.

 • 02

  Storre JH, Seuthe B, Fiechter R, Milioglou S, Dreher M, Sorichter S, Windisch W. Average volume-assured pressure support in obesity hypoventilation: Et randomisert crossover-studie. Chest.2006 Sep 130(3): 815-21.

 • 03

  Zavorsky GS, Hoffman SL. Pulmonary gas exchange in the morbidly obese. Obes Rev 2008 9:326-3 39.

Mer om OHS