Adipositas hypoventilasjons­syndrom (OHS)

OHS defineres som en kronisk hyperkapni på dagtid (PaCO 2> på over 45 mmHg) hos adipøse pasienter (de som har en BMI på 30 kg/m2), etter å ha utelukket alle andre årsaker til hypoventilasjon.1

Som resultat av dårlig respirasjon lider de med OHS av overflødig karbondioksid (hypoventilasjon) og utilstrekkelig oksygen i blodet (hypoksemi).

OHS-symptomer inkluderer:

Dyspnèoverdreven søvnighet på dagtid (EDS)2, hodepine på morgenen, depresjon.

Så mange som 90 % av pasientene med OHS lider også av obstruktiv søvnapné (OSA).

Behandlings­alternativer for hypoventilasjons­syndrom (OHS)

Behandlings­alternativer for hypoventilasjons­syndrom (OHS)

Anbefalte behandlingsalternativer for OHS inkluderer vekttap og ikke-invasiv ventilasjon.

ResMeds OHS-løsninger

ResMed sin NIV med intelligent volumsikret trykkstøtte (iVAPS) kan hjelpe pasienter med adipositas hypoventilasjonssyndrom.

ResMeds OHS-løsninger

ResMeds OHS-løsninger

ResMed sin NIV med intelligent volumsikret trykkstøtte (iVAPS) kan hjelpe pasienter med adipositas hypoventilasjonssyndrom.

Pasientresultater for OHS

Pasientresultater for OHS

Finn ut om de positive resultatene for OHS-pasienter som blir behandlet med ikke-invasiv ventilasjon (NIV)

Referanser

  • 01

    Olson AL, Zwillich C. The obesity hypoventilation syndrome. Am J Med. 2005 Sep 118(9): 948 -56

  • 02

    Mokhlesi B, Kryger MH, Grunstein RR. (2008) Assessment and management of patients with obesity hypoventilation syndrome. Proc Am Thorac Soc 5:218–225