Å behandle respirasjonsinsuffisiens forårsaket av NMD

Å behandle en pasient med respirasjonssvikt forårsaket av NMD, kan bidra til å lindre noen av symptomene for dårlig respirasjon, blant annet:

 • Nattlig hypoventilasjon (otopné, hyperkapni og oksygendesaturasjoner), som kan forekomme før utviklingen av daglig hyperkapni1
 • økt generell svakhet
 • dysfagi
 • dyspné ved anstrengelse og i hvile
 • tretthet
 • søvnighet
 • hodepine om morgenen
 • konsentrasjonsvansker
 • humørsvingninger

Den ideelle behandlingen for respirasjonssvikt hos NMD-pasienter er ikke-invasiv ventilasjon (NIV).

Referanser

 • 01

  Ward SA, Chatwin M, Heather S, Simonds AK. Randomisert, kontrollert studie av ikke-invasiv ventilasjon (NIV) for nattlig hypoventilasjon hos pasienter med nevromuskulær sykdom og brystsykdom med normokapni på dagtid. Thorax 2005; 60:1019-1024.

\

Mer om NMD