Nevromuskulær sykdom (NMD)

Nevromuskulær sykdom (NMD) er et vidt begrep som omfatter mange sykdommer og lidelser som kan hemme muskelfunksjon, enten direkte via intern muskelpatologi, eller indirekte via nervepatologi.

Noen NMD-pasienter karakteriseres av progressiv muskelsvekkelse som fører til at:

tap av mobilitet, rullestolavhengighet, svelgevansker, svakhet i respirasjonsmusklene, død som følge av respirasjonssvikt.

Nevromuskulære forstyrrelser kan deles inn i to grupper, rask progressiv og langsom progressiv:

Raskt progressive lidelser kjennetegnes av muskelsvekkelse som forverres i løpet av måneder og død i løpet av noen få år (f.eks. amyotrofisk lateralsklerose (ALS) og Duchennes muskeldystrofi [DMD] hos tenåringer).

Variable eller sakte progressive lidelser som kjennetegnes av muskelsvekkelse som forverres i løpet av noen år og bare i mindre grad reduserer forventet levetid (f.eks. limb girdle, facioscapulohumeral og myotonisk muskeldystrofi).

Å behandle respirasjonsinsuffisiens forårsaket av NMD

Å behandle respirasjonsinsuffisiens forårsaket av NMD

Å behandle en pasient med respirasjonssvikt forårsaket av NMD, kan bidra til å lindre noen av symptomene for dårlig respirasjon.

ResMeds løsninger for nevromuskulær sykdom

ResMeds ikke-invasive ventilasjon med en lekkasjekrets og et volumsikret mål er konstruert for å redusere PtcCO2 hos pasienter med nevromuskulær sykdom.

ResMeds løsninger for nevromuskulær sykdom

ResMeds løsninger for nevromuskulær sykdom

ResMeds ikke-invasive ventilasjon med en lekkasjekrets og et volumsikret mål er konstruert for å redusere PtcCO2 hos pasienter med nevromuskulær sykdom.

Pasientresultater for NMD

Pasientresultater for NMD

Finn ut om fordelene ved behandling av NMD-pasienter med NIV.